Toimintasuunnitelma 2018

Esitä julkisia kysymyksiä, joihin sinä ja kaikki muut DDI:n jäsenet vastaavat.

Kysy

Vastaaminen on vapaaehtoista, anonyymiä ja julkista. Vastaajat näkevät kysymykset satunnaisjärjestyksessä.

Vastaa

Katso reaaliajassa jäsenten vastauksia eli “arvoja”.

Katso vastauksia

Kirjoita ehdotuksia toimintasuunnitelman asiakohdiksi. Kirjoita jokaiseen asiakohtaan auki mihin kysymyksiin ja vastauksiin ehdotuksesi perustuu. Työpajassa 30.5. toimintasuunnitelmaa työstetään yhdessä tähän samaan dokumenttiin.

Luonnostele

Kysyttävää?

Lisätietoja antavat pj. Lari Karreinen ja hallituksen jäsen Raimo Muurinen, p. 044-5777 574. Kysymyksiä voi esittää täällä tai DDI:n Facebook-ryhmässä.