Järjestödemokratian uudet kojeet 15.12. 2022

Case: Pyöräliiton toimintasuunnitelman 2023 valmistelu

Torstai 15.12.2022 klo 14.00-15.00

Osallistu verkossa Zoomissa

(password: 445 881)

DDI on toiminut viime vuosina arvopohjaisen datan ohjaaman päätöksenteon kokeilulaboratoriona. Menetelmä perustuu osallistujien mielipiteiden kartoittamiseen ja sitoo ne päätöksentekoon. Se tarjoaa kaikille asianosaisille, kuten yhdistysten jäsenille tasa-arvoisen matalan kynnyksen tavan osallistumiseen . Matalasta kynnyksestä hyötyvät yhtä lailla ne, jotka eivät aina saa ääntään helposti kuuluviin kuin kiireiset tai yhteiseen vaikuttamiseen epäilevästi suhtautuvat. Toisaalta menetelmä tarjoaa avoimen mutta intensiivisenkin osallistumisen mahdollisuuden niille, jotka todella haluavat kantaa kortensa kekoon.

DDI:n hallituksen jäsen ja Pyöräliiton osallisuusasiantuntija Raimo Muurinen on kehittänyt arvopohjaista datan ohjaamaa päätöksentekoa yhdessä yhdistysten, yritysten ja kuntien kanssa. Tämänkertaisessa DDI:n drop in -esityksen ja keskustelun aiheena on Pyöräliiton ensi vuoden toimintasuunnitelman valmistelu- ja päätöksentekoprosessi. Lopullinen toimintasuunnitelma kirjoitettiin sadan osallistujan yli 3000 mielipiteen perusteella.

Drop in järjestetään etänä ja on kaikille avoin sekä maksuton. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta Zoomin voi halutessaan asentaa koneelle ennakkoon samasta linkistä (osallistuminen onnistuu toki ilman asennustakin).

Tervetuloa!

Miten Vaasan ja Uumajan alueen asiantuntijat näkevät demokratian Merenkurkun alueella

Demokratian tulevaisuus – DDI drop-in -tapahtuma
Keskiviikkona 31.8. klo 14-15

Miten erilaisia ovat Vaasan ja Uumajan ratkaisut? Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa kertoo tuloksia eDelphi-selvityksestä, joka on tehty Merenkurkun molemmin puolin.

Zoomissa:
https://uwasa.zoom.us/j/61569097484?pwd=cXY4eGRmN213WFZKWHpQcWRLdXZydz09
password: 445 881

Ota kuppi kahvia ja tule rennosti jutustelemaan alan muiden toimijoiden kanssa! Aluksi Hanna-Kaisa kertoo selvityksestä ja sen jälkeen kysymyksiä ja keskustelua.

Deliberatiivisen demokratian instituutti toivottaa sinut tervetulleeksi.

Vuosikokous 11.5.2022

Hyvät DDI:n jäsenet, tervetuloa vuosikokoukseen keskiviikkona 11.5.2022 klo 17.30 – 19.00. Kokous järjestetään etänä, klikkaa tästä zoomiin.

Osallistumisoikeus ja päätösvalta on jäsenillä. Mukaan ehtii vielä liittyä maksamalla jäsenmaksu Holvissa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen pj, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen pj ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Muut asiat

Liitemateriaalit löytyvät esityslistan kautta Dropbox Paperista jossa myös kommentointi on mahdollista (vaati kirjautumisen).

Arvoprofiilit vakiintuvat DDI:n toiminnan suunnittelun perustaksi

Deliberatiivisen demokratian instituutti käynnistää kymmenennen toimivuotensa toimintasuunnitelman (2022-2023) laatimisen. Suunnitelma laaditaan neljättä kertaa noudattamalla arvopohjaista datan ohjaamaa päätöksentekomenetelmää. Se tarkoittaa, että jäsenet voivat esittää mitä tahansa DDI:iin ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä sillä muotovaatimuksella, että kysymyksiin pitää voida vastata vain “kyllä” tai “ei”. Vastausaineisto osoittaa mistä jäsenet ovat enemmän tai vähemmän samaa mieltä, ja toimintasuunnitelma laaditaan jaettujen preferenssien -arvojen- perusteella.

Tänä vuonna prosessissa vakiinnutetaan arvoprofiiliksi kutsuttava konsepti. Menetelmää varten ei ole vielä olemassa varta vasten suunniteltua työkalua vaan siinä käytetään Google Formsia. Kun osallistuja kirjautuu Google-tililleen, hänen vastaukset jäävät talteen. Tätä henkilökohtaista “poliittisten mielipiteiden” tietokantaa kutsutaan arvoprofiiliksi, ja tarkat vastaukset jäävät vain osallistujan omaan tietoon. Sen sijaan kaikkien osallistujien vastausten kokonaismäärät näkyvät reaaliajassa julkisena koko internetille.

Tätä henkilökohtaista “poliittisten mielipiteiden” tietokantaa kutsutaan arvoprofiiliksi

Toimintasuunnitelma yhteiskirjoitetaan kaikille avoimeen dokumenttiin. Kuka tahansa voi esittää vaihtoehtoisia, täydentäviä tai kilpailevia päätösesityksiä. Niistä päätetään ja tarvittaessa äänestetään vuosikokouksessa 21.5.2022. Arvopohjainen datan ohjaama päätöksentekomenetelmä edellyttää jäsenten mielipiteiden aukikirjoittamista päätösten yhteyteen eli viimeistään pöytäkirjaan, mutta käytännössä muotovaatimus on syytä huomioida jo valmistelussa, jotta paras argumentti jäsenistön tahdon tulkinnasta nousee esiin.

Klikkaa kuvaa nähdäksesi jäsenten reaaliaikaiset vastaukset kysymyskohtaisesti.

Kysymyksiä ja palautetta voi esittää esimerkiksi DDI:n Facebook-ryhmässä. Menetelmä on vielä kokeellinen, joten erilaisia “lastentauteja” voi hyvin esiintyä.

Prosessi on tarkoitettu yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen hallitus on lähettänyt sähköpostikutsut jäsenille keskiviikkona 13.4.2022 ja julkistanut prosessin samalla sivuillaan ja somessa. Voit siis osallistua otsikolla “Kerro: miten uudistamme demokratiaa ensi vuonna?” saamasi sähköpostin kautta. Jos et ole vielä jäsen, mutta haluat osallistua, se onnistuu yksinkertaisesti liittymällä yhdistykseen maksamalla jäsenmaksu.