Monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat vaativat uusia tapoja keskustella rakentavasti ja tuoda moniäänisyyttä päätöksentekoon. Asiantuntijatietoon pohjautuvat kansalaiskeskustelut ovat puntaroivan eli deliberatiivisen demokratian ydin, joka tuo erilaisia näkökulmia esiin. Sen ansiosta ymmärrys ja luottamus vahvistuvat, ja päätöksentekijät saavat tietoonsa puntaroidun kansalaismielipiteen.

“Deliberatiivisen demokratian instituutti on verkosto osallisuustyön ammattilaisille, tutkijoille ja aktiiveille edistämään läpinäkyvää ja keskustelevaa päätöksentekoa Suomessa.”

Ajankohtaista

OECD:n Kansalaispaneelien periaatteet

Puntaroivan demokratian (deliberatiivinen demokratia) tavoitteena on tuoda tietoon ja parhaaseen argumenttiin perustuvaa kansalaiskeskustelua päätöksenteon tueksi…

Arkisto

Rate Limited Exceeded. Please go to the Feed Them Social Plugin then the Twitter Options page for Feed Them Social and follow the instructions under the header Twitter API Token.No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Tietoa ja tutkimuksia

Kokoelma valittuja demokratiaa ja deliberaatiota käsittelviä sisältöjä.

Keskustelu

Täällä tapaat muut aiheesta kiinnostuneet ja voit tuoda esiin omat ideasi ja kysymyksesi.

Liity jäseneksi

Ilmaise tukesi yhteiselle asialle ja tule mukaan toimintaan.