Demokratian toteutuminen ei vaadi uutta teknologiaa, vaan periaatteelisuutta

Työhuone Kulmalla kokeiltu arvolähtöisen datan ohjaaman päätöksenteon prosessi päättyi suunnitelman mukaan huhtikuun lopussa. Tässä blogissa on aiemmin kuvattu kokeilu pääpiirteissään ja yksityskohtaisemmin. Työhuone Kulmalla tehtiin siis kehityssuunnitelma “paikkojen kunnossapitämiseksi ja parantamiseksi” uudenlaisella menetelmällä, jossa vuokralaiset saivat ilmaista arvonsa itselleen ja toisilleen tärkeiden asioiden suhteen, ja päätöksenteko kytkettiin julkilausuttuihin arvoihin.

Jatka lukemista “Demokratian toteutuminen ei vaadi uutta teknologiaa, vaan periaatteelisuutta”

DDI:n “informaatio-arkkitehtuuri”

Tiedon saavutettavuuden tärkeyttä ei voi ylikorostaa.

Miten DDI:n kannattaa organisoida informaationsa, jotta niin vanhat kuin uudet toimijat löytävät helposti ja nopeasti niin vanhan kuin uuden tiedon?

Jatka lukemista “DDI:n “informaatio-arkkitehtuuri””

Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa

Hyvä lukija, tervetuloa Deliberatiivisen demokratian instituutin (DDI) sivustolle! Olemme nuori kasvava yhdistys, joka edistää deliberatiivisen demokratian kehittämistä Suomessa.

Deliberatiivinen demokratia on keskusteluun ja harkintaan pohjautuvaa demokratiaa. Se on käsitys hyvästä hallintatavasta, jossa poliittisten päätösten oikeutus syntyy keskustelussa, jossa kansalaiset statukseen tai arvoasemaan katsomatta tuovat esiin ja kuuntelevat argumentteja, ja keskustelevat niistä tasa-arvoisesti. Kaikilla kansalaisilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Valitettavan usein julkisista asioista päätetään hyvän hallintatavan vastaisesti. Jatka lukemista “Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa”