Vaikuttamistavoitteet ja tapahtumat painottuvat DDI:n arvodatan ohjaamassa toimintasuunnitelmassa

Kuva: Mikko Värttö, Lari Karreinen ja Raimo Muurinen harjoittelevat poseeraamista vuosikokouksen jälkitunnelmissa. Hanna-Kaisa Pernaa ja Maarit Alikoski ovat juuri ehtineet poistua kameran tieltä.

Deliberatiivisen Demokratian Instituutin hallitus hyväksyi yhdistyksen uuden toimintasuunnitelman kokouksessaan. Suunnitelman kärkeen nostettiin yhdistyksen vaikuttamistavoitteet. Tavoitteina on tehdä deliberatiivista demokratiaa tunnetuksi onnistuneiden esimerkkien kautta, edistää osallistuvan budjetoinnin vakiintumista sekä kehittää uusia toimintatapoja kokeilujen kautta.

Itse toimintasuunnitelmaprosessi edusti kokeilukulttuuria parhaimmillaan. Toimintasuunnitelman valmistelun pohja-aineistoksi jäsenet esittivät kysymyksiä ja vastasivat mieltymyksensä mukaan toistensa kysymyksiin. Välineenä käytettiin Google Formia, joka julkaisi vastausten jakauman reaaliajassa. Samalla erilisessä Google Doc -asiakirjassa oli tyhjä pohja toimintasuunnitelman luonnostelulle. Etänä järjestetyssä valmistelutyöpajassa hahmoteltiin toimintasuunnitelman kirjaukset vastausaineiston perusteella. Toimintasuunnitelman asiakohtien yhteyteen kirjoitettiin auki viittaus mihin kysymyksiin ja vastauksiin ne perustuvat. Näin toimintasuunitelma kertoo itse kuinka monet jäsenet seisovat sen eri kohtien takana.

Tapahtumat ovat olleet ja ovat jatkossakin yksi DDI:n keskeisistä toimintamuodoista. Parhaillaan on menossa Art of Hosting – Rakenna siltoja dialogilla -koulutus Otavan Opistolla. Syksyn päätapahtuma ovat Tutkimus- & kehityspäivät alustavalla otsikolla “Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan?” Seinäjoella 25. lokakuuta. Lisäksi alustetut keskusteluillat palaavat mukaan toimintaan.

Yhdistykselle tehdään ensimmäinen varsinainen viestintäsuunnitelma. Yksi konkreettinen kehityskohde ovat pitkään uutta eloa kaivanneet kotisivut. Muita konkreettisia toimenpiteitä ovat yhdistyksen hallituskauden ja tilikauden yhdenmukaistaminen kalenterivuodeksi. Mahdollisesti merkittävä suoraan kysymyksistä esiin noussut yksityiskohta on yhdistyksen nimen tarkastelu, jonka ainakin osa kokee vaikeaksi.

Google Formin diagrammit näyttävät reaaliajassa “Kyllä” ja “Ei” -vastausten jakauman. Värit eivät kuitenkaan heijasta DDI:n jäsenten poliittisia kantoja.

DDI oli ensimmäinen yhdistys joka käytti arvolähtöistä datan ohjaama päätöksentekoprosessia toimintansa ylimmän tason suunnitteluun. Prosessi perustuu vuonna 2017 Sitran järjestämässä Demokratiahackissa kehitettyyn ja palkittuun arvoprofiili-konseptiin. Arvoprofiili tarkoittaa yksilön henkilökohtaisia poliittisia arvoja, joita kerätään yhteen demokraattisen päätöksenteon tietojohtamisen aineistoiksi. Periaatteena on, että päätöksenteossa ovat yhteiset tietokäytännöt tieteen kanssa. Aiemmin menetelmää on kokeiltu analogisesti yhteistoimisto Työhuone Kulman kehityssuunnitelman laatimisessa. DDI:n prosessiin osallistui 12 jäsentä, joka kuulostaa vähäiseltä, mutta on arviolta kolminkertainen määrä siihen nähden paljonko osallistujia olisi ollut, jos toimintasuunnitelma olisi laadittu tavanomaisesti avoimen yhteiskirjoituksen perusteella. Nyt koko prosessi keräsi osallistujilta kiittävää palautetta, ja sitä kutsuttiin jopa hauskaksi.

Seuraavana yhdistyksen kokeilukohteena on avoimeen yhteiskirjoitukseen perustuvan päätöksenteon irroittaminen paperiaikakauden kronologisesta formaatista eli kokouksittaisista esityslistoista ja asian- ja aiheenmukaisen tulokulman mukaanottaminen aikaperustan rinnalle.

Hyväksytty toimintasuunnitelma 2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.