Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa

Hyvä lukija, tervetuloa Deliberatiivisen demokratian instituutin (DDI) sivustolle! Olemme nuori kasvava yhdistys, joka edistää deliberatiivisen demokratian kehittämistä Suomessa.

Deliberatiivinen demokratia on keskusteluun ja harkintaan pohjautuvaa demokratiaa. Se on käsitys hyvästä hallintatavasta, jossa poliittisten päätösten oikeutus syntyy keskustelussa, jossa kansalaiset statukseen tai arvoasemaan katsomatta tuovat esiin ja kuuntelevat argumentteja, ja keskustelevat niistä tasa-arvoisesti. Kaikilla kansalaisilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Valitettavan usein julkisista asioista päätetään hyvän hallintatavan vastaisesti. Jatka lukemista “Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa”