Osallistuvan päätöksenteon seminaari

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke ovat käynnistäneet osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille.

Seminaarin lähtökohtana on havainto, että osallistumisen uusien muotojen tarjonta – esimerkiksi joukkoistaminen, kansalaistiede, osallistuva budjetointi, big data, my data, neuvoa antavat raadit, sidosryhmäprosessit ja sosiaalisen median avulla mobilisoidut kampanjat – sekä mahdollistaa että rajoittaa perinteistä päätöksentekoa ja suunnittelua. Kysyntää päätöksenteon innovaatioille ruokkivat kansalaisten kyllästyminen sanelupolitiikkaan samoin kuin pyrkimys löytää luovia, joustavia ja pikaisiakin ratkaisuja yhteiskuntaa riivaaviin pirullisiin pulmiin. Kuten markkinoilla, paras tulos syntyy, kun kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Aina näin ei kuitenkaan ole, vaan hyvätkin ratkaisut voivat jäädä hyödyntämättä jos niiden olemassaolosta ei ole tietoa tai jos uusien ratkaisujen kustannukset ovat korkeampia kuin niiden tuottamat hyödyt. Osallistumisen uuden tavat myös luovat uusia instituutioita, joiden toiminta, tehokkuus ja lainmukaisuus herättävät kysymyksiä. Kukapa haluaisi joutua tilanteeseen, jossa itse tehdyn geenitestin tiedot päätyvät kansainvälisen yrityksen myyntihyllylle? Entä voisiko tuulimyllyjen sijoittamiseen liittyvät konfliktit ratkaista vapaaehtoisesti raskaiden ja byrokraattisten YVA-menettelyjen sijaan? Tietävätkö satunnaisesti valittuun kansalaisraatiin osallistuvat vastuunsa osallistuessaan maan hallituksen organisoimaan maahanmuuttopoliittisen selontekoprosessiin? Entä millaisia suunnitteluprosesseja nettipohjaiset joukkoistamistyökalut parhaiten tukevat?

PE2020-hankkeessa (www.pe2020.eu/) kartoitettiin liki 300 osallisuusinnovaatiota pelkästään tiede- ja innovaatiopolitiikan yhteydestä eikä otos ole kuin pintaraapaisu tarjolla olevista vaihtoehdoista. On aika pysähtyä hetkeksi miettimään käsillä olevaan runsautta ja sen avaamia mahdollisuuksia ja pulmakysymyksiä.

Seminaari järjestetään kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-15 Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Seminaarin esitykset rakentuvat alustukseen ja siitä käytävään keskusteluun; tällöin pyrkimyksenä on esitellä ajankohtaista tutkimusta ja sitoa se johonkin käynnissä olevaan teoreettiseen keskusteluun, josta ajankohtainen esimerkkejä ovat avoimeen innovaatiotoimintaan ja ”deliberatiiviseen systeemiin” liittyvät keskustelut. Toisinaan myös leikittelemme testaamalla tai kehittämällä uusia osallisuuskäytäntöjä.

Seminaari on luonteeltaan monitieteinen; se on suunnattu osallistuvasta päätöksenteosta kiinnostuneille tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja toiminnan harjoittajille. Seminaariin on vapaa pääsy. Seminaariin osallistumisesta on mahdollista saada myös opintopisteitä (5 op per kaksi opintoperiodia/lukukausi, max 10 op per lukuvuosi), suorituksesta sovittava erikseen seminaarin järjestäjän kanssa.

Esitysten kieli: suomi tai englanti

Tila: Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus, Metsätalo, Unioninkatu 40, Seminaarihuone C216, paikalle löytää vahtimestarille ilmoittautumalla (poikkeus pe 30.10., Unioninkatu 37, Tiedekuntasali, 1. krs)

Yhteydenotot ja ennakkomateriaalit: Dos. Mikko Rask, Helsingin yliopisto, tel. 050 3222 012, sähköposti mikko.rask(at)helsinki.fi.

Seminaarisarjan aikataulu

Syksy 2015

(1) Pe 18.9.2015 klo 13-15, Seminaarisarjan avaus: Osallistuva päätöksenteko kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa
Avaustilaisuus on samalla kirjan Governing Biodiversity through Democratic Deliberation (Eds. M. Rask & R. Worthington, Routledge) -kirjan julkistamistilaisuus.

Tilaisuudessa Dos. Mikko Rask (HY) esittelee kirjan sisältöä

kommenttipuheenvuorot:

  • Dos. Antto Vihma (UPI)
  • Ryhmän päällikkö Riku Varjopuro (SYKE)
  • Keskustelua vetää Dos. Harri Raisio (Vaasan yliopisto)

TILAISUUS ON PIDETTY

(2) Pe 9.10. klo 13-15, Kansalaisten digiansat ja datakäytännöt
Dos. Minna Ruckenstein, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

Kuluttajatutkimuksen henkilökohtaisten aineistojen arvoon ja käyttöihin liittyvissä tutkimusaloitteissa pohditaan kansalaisten/kuluttajien asemointia uudenlaisessa datataloudessa. Kerron miltä datatalouden laajempi kuva näyttää tutkimuksemme perusteella ja millaisia uudenlaisia henkilökohtaisten aineiston malleja parhaillaan edistetään. Kuvaan myös uudenlaisia datakäytäntöjä, joita olemme kartoittaneet ja mitä ne kertovat kansalaisten pyrkimyksistä. Tutkimuksemme perusteella kansalaisilla on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, kuinka heistä kerätään tietoa ja miten sitä käytetään. Yksittäiset käyttäjät pyrkivät ohittamaan olemassa olevia rakenteita, mutta jotta henkilökohtainen datankeruu olisi kansalaislähtöisempää tarvittaisiin radikaaleja muutoksia. Vaihtoehtoisina malleina kehitellään niin blockchain-perustaisia kuin osuuskuntaperustaisia toimintoja.  Suomessa puhutaan myös pohjoisesta My Data mallista. Esittelen lyhyesti nämä vaihtoehdot ja millaista kansalaislähtöisyyttä ne edustavat.

Kommenttipuheenvuoro: tutkimusjohtaja Mika Pantzar (TBC)

Taustalukemisto: saatavilla pian!

(3) Fri 30.10., 1-3 pm, The Oregon approach to collaborative governance
Director Laurel Singer, Oregon Consensus

Links:
http://oregonconsensus.org/

http://www.pdx.edu/hatfieldschool/graduate-certificate-in-collaborative-governance

Further materials will be delivered prior to the seminar event

NOTE: venue exceptionally Unioninkatu 37, Tiedekuntasali, groundfloor

(4) 13. 11. Participatory decision making and computers
Doctoral researcher Matti Nelimarkka, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, Aalto University and Department of Computer Science, University of Helsinki

(5) 11.12. The Demola approach: Global Platform Empowering Local Talent – a Practical approach to connect universities and businesses
Ville Kairamo, Co-founder and Head of Demola Network and development manager Jarmo Tuominiemi

Literature and links:
Demola: Open innovation platform (The Innovation Policy Platform 2014): https://www.innovationpolicyplatform.org/sites/default/files/rdf_imported_documents/Demola_2014.pdf

Innovaatioalustat 2015, Policy Brief (TEKES, 2015): https://www.tem.fi/files/43332/TEMrap_45_2015_web_12062015.pdf

Kevät 2016

(6) 29.1. Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset ja suomalainen poliittinen kulttuuri
Tohtoriopiskelija Samu Lindström, Helsingin yliopisto

(7) 19.2. Organisaatioiden kehittäminen deliberatiivisen demokratian keinoin (TBC)
Tohtoriopiskelija Juha Lindell, Vaasan yliopisto

(8) 11.3. Asiantuntijuuden laajeneminen ja tiede julkisuudessa
Prof. Esa Väliverronen ja tohtoriopiskelija Sampsa Saikkonen

Johtaja Piia Jallinoja, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus

(9) 1.4. Uudet ja vanhat osallistumismenetelmät päätösvalmistelussa – virkamiesten ja järjestöjen näkemyksiä
Juho Vesa ja Anu Kantola

Vapaita ajankohtia – esitykset tervetulleita!

  1. (10) 22.4.
  2. (11) 13.5.
  3. (12) 3.6.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.