Näistä teemoista Suomessa tarvittaisiin kansalaispaneeli 2024

Kuvassa DDI:n puheenjohtaja Hanna-Kaisa Pernaa ja entinen puheenjohtaja, perustajajäsen Mikko Rask avaamassa tilaisuutta.

Kysyimme osallisuusalan asiantuntijoilta, mistä aiheista tarvittaisiin kansalaispaneeleja lähitulevaisuudessa. Paneeleja toivottiin mm. lähiluonnon säilyttämisen ja kasvavan kaupungin tarpeiden yhteensovittamisesta, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tekoälyn käyttämisestä, toimenpiteistä ilmastopäästöjen vähentämiseksi sekä lasten ja nuorten kännyköiden käytöstä.

Puntaroimalla parempaa demokratiaa -juhlaseminaarissamme 29.11.2023 keräsimme hieman yli 50 osallisuusalan asiantuntijalta ehdotuksia kansalaispaneelin aiheiksi. Vastaajat työskentelevät kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla ja järjestöissä. Hyvän puntaroinnin periaatteiden mukaisesti saimme myös perusteluja, miksi juuri näistä aiheista tarvitaan kansalaispaneeli.

Mistä voimme luopua kollektiivisesti ilmaston suojelemiseksi?
Päättäjien toimet päästöjen vähentämiseksi eivät ole riittäviä, joten tarvitaan kansalaisten näkökulmia.

Miten voidaan rakentaa lisää ja kasvattaa kaupunkia samalla säästäen tarpeeksi lähiluontoa?
Näkökulmia tarvitaan, sillä lähiluonnon kato nousee usein kiistoiksi kaupungeissa.

Hyvinvointialueiden yhdyspintatyö ja yhteistyön kehittäminen
Hyvinvointidataa on, mutta tarvitaan puntarointia datan äärellä ja kokemustiedon parempaa hyödyntämistä.

Sote-palvelut
Hyödynnetään asukkaita ja asiakkaita palveluiden järjestämisessä ja suunnitteluissa: missä palvelut järjestetään ja miten?

Terveyshaittojen ennaltaehkäisy
Asukkaat ja asiakkaat voivat antaa tietoa ennaltaehkäisyn keinoista ja niiden priorisoinnista.

Ennakkoluulot työelämässä
Ymmärrys huolista voi johtaa parempiin ratkaisuihin ja edistää työssä viihtymistä. Esteiden poistaminen luo osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä.

Tekoäly
Tarvitaan laaja-alaista keskustelua tekoälystä eri toimijoiden kesken. Mihin tekoälyä voi käyttää ja mihin taas ei? Entä mihin ihmistä vielä tarvitaan? Aiheena voisi myös olla tekoälyn käyttö terveydenhuollossa.

Digitaaliset oppimateriaalit ja laitteet
Keskustelua tarvitaan oikeasta ajoituksesta digilaitteiden käytölle ja niiden vaikutuksista nuorten terveyteen.

Keskustelukulttuurin polarisoituminen
Aiheina voisivat olla esimerkiksi median vastuu, sosiaalisen median vaikutus, digitaalinen empatia tai hyvä keskustelukulttuuri.

Osallisuus
Osallisuus jäi ilman yksityiskohtia, mutta se voisi liittyä laajasti kansalaisten osallistumiseen päätöksentekoon eri yhteiskunnan tasoilla.

Kansalaispaneelien nähtiin auttavan päätöksentekijöitä vaikeiden päätösten tekemisessä sekä uusien ideoiden ja kokemustiedon keräämisessä. Kansalaispaneeli voi myös auttaa jonkin aiheen esiin nostamisessa päätöksenteon agendalle tai yhteistyön vahvistamisessa eri toimijoiden kesken.

Kansalaispaneelien hyödyt?

Verrattuna mielipidemittaukseen kansalaispaneelit tarjoavat tarkemmin puntaroidun ja tietoon perustuvan yhteisen näkemyksen. Mielipidemittauksissa ja somessa ihmiset muodostavat kantansa nopeasti ja usein ilman syvempää tietämystä kaikista aiheeseen vaikuttavista seikoista. Kansalaispaneeleissa monipuolinen ja tietoon perustuva keskustelu auttaa luomaan harkittuja kantoja. Kansalaispaneelit sopivatkin erityisesti kompleksisten yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyyn, joissa:

  • ei ole selkeää kyllä tai ei -vastausta
  • on poliittinen, eettinen tai muu dilemma
  • mielipiteet jakautuvat
  • kansalaisten näkemys hyödyttäisi poliittista päätöksentekoa

Osallisuusalan asiantuntijoiden mukaan kansalaispaneeleja ei kuitenkaan vielä hyödynnetä riittävästi, joten vaikuttamistyötä niiden perustamiseksi tarvitaan. Kansallisella tasolla esim. eduskunnan sihteeristö tai valiokuntien puheenjohtajat tunnistettiin keskeisiksi tahoiksi ajamaan asiaa. Kunnissa taas yksi edelläkävijä voi toimia esimerkkinä muille. Tärkeänä pidettiin, että yhteisesti tavoiteltaisiin keskustelun laadun parantamista, mikä voisi osaltaan motivoida myös päättäjiä hyödyntämään paneeleja enemmän päätöksenteon tukena.

Puntaroimalla parempaa demokratiaa – juhlaseminaari 29.11.

Voiko taloutta koskevia päätöksiä puntaroida kansalaisten kanssa? Miten kansalaisparlamentti voisi täydentää eduskunnan toimintaa? Miten kansalaisraateja on tehty kunnissa, valtiolla ja maailmalla?

Maailmalla on OECD:n mukaan menossa puntaroivan demokratian aalto. Mitä kaikkea puntaroiva demokratia voisi Suomessa olla?

Deliberatiivisen demokratian instituutti, valtiovarainministeriö ja Sitra kutsuvat sinut ke 29.11. Puntaroimalla parempaa demokratiaa -päivään, joka on samalla instituutin 10-vuotisjuhlaseminaari!

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan puntaroivien kansalaispaneelien uusimmista kokeiluista ja tutkimustuloksista sekä kansainvälisestä kehityksestä. Esitysten lisäksi pääset verkostoitumaan alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Paikka: valtiovarainministeriön kokoustilat Helsingissä, Mariankatu 9

Ohjelma

9:00 Aamukahvit
9:30 Tervetuloa ja päivän avaus
10:00 Kymmenen vuotta sitten ja nyt: Puntaroivan demokratian uusi aikakausi Suomessa, Mikko Rask, Helsingin yliopisto
10:20 Puntaroivan demokratian merkitys tiedolla johtamisessa, Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan ammattikorkeakoulu
11:10 Another Democratic Future is Possible, Ieva Cesnulaityte, DemNext
12:00 Salaattilounas
13:00 Kansalaisparlamentti eduskunnan päätöksenteon tukena – tapauksina huumeisiin ja polttoaineisiin liittyvät kansalaisaloitteet, Kimmo Grönlund, Åbo Akademi
13:20 Osallistuminen hyvinvointialueilla ja kunnissa: kokeilut alueellisista kansalaispaneeleista, Perttu Jämsen, Sitra
14:10 Kahvit
14:30 Minideliberaatio: mitä puntaroiva demokratia voisi parhaimmillaan antaa Suomelle? Mistä aiheesta kunnissa, hyvinvointialueilla tai Suomessa tulisi järjestää kansalaispaneeleja?
16:00 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutukset yms voi lähettää deliberaatio at gmail.com

Kun tulet tilaisuuteen, ota mukaasi henkilöllisyystodistus, jotta pääset sisään valtiovarainministeriön kokoustiloihin.
Pääsisäänkäynti on esteetön. Kokouskeskukseen on esteetön kulkuyhteys hissillä, mutta kulku edellyttää vartijaa avaamaan turvasulut. Kokouskeskuksen yhteydessä on esteetön wc.

Vuosikokous 11.5.2022

Hyvät DDI:n jäsenet, tervetuloa vuosikokoukseen keskiviikkona 11.5.2022 klo 17.30 – 19.00. Kokous järjestetään etänä, klikkaa tästä zoomiin.

Osallistumisoikeus ja päätösvalta on jäsenillä. Mukaan ehtii vielä liittyä maksamalla jäsenmaksu Holvissa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen pj, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen pj ja muut jäsenet
9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
10. Muut asiat

Liitemateriaalit löytyvät esityslistan kautta Dropbox Paperista jossa myös kommentointi on mahdollista (vaati kirjautumisen).

Vuosikokous maanantaina 27.5.2019

DDI:n jäsenet, tervetuloa vuosikokoukseen!

Ajankohta: maanantaina 27.5.2019 klo 17.30.
Paikka: Työhuone Kulma, Itsenäisyydenkatu 23, Tampere.
Etäosallistuminen: Zoom

Kokousmateriaalit ovat Dropbox Paperissa. Asialistalla ovat sääntömääräisesti tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vuosikertomus, vastuuvapaus, toimintasuunnitelma ja talousarvio ja hallituksen valinta. Esityslistaa voi kommentoida etukäteen Dropbox Paperissa. Jäsenet saavat pyynnöstä käyttöoikeudet materiaaleihin.

Pyydämme ilmoittautumaan osallistumisesta ennakkoon sähköpostilla osoitteeseen deliberaatio -at- gmail.com.

Jos käytät Zoomia ensimmäistä kertaa, kannattaa klikata linkkiä etukäteen mahdollisen selainlaajennuksen asentamiseksi.

Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan -työpaja 25.10.

Deliberatiivisen demokratian instituutti ja Seinäjoen kaupunki järjestävät yhteistyössä Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan -työpajan 25.10.2018 Seinäjoella, jossa pureudutaan osallisuuden saloihin. Päivä on tarkoitettu on kuntien, maakuntien ja muille hallinnon osallisuus- ja vuorovaikutustyöntekijöille, johtajille, tutkijoille, kansalaisjärjestöille sekä muille alan toimijoille.

Jatka lukemista “Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan -työpaja 25.10.”