Vaikuttamiskahvilat – asukkaiden asiantuntijuus päätöksiä tukemaan

banneri

Kevään 2016 aikana uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Deliberatiivisen Demokratian Instituutti ry järjestää Vaikuttamiskahviloita Kuopiossa, Porvoossa, Helsingissä ja Rovaniemellä yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa. Vaikuttamiskahviloissa asukkaat pääsevät tenttaamaan asiantuntijoita ja muodostamaan kannanotot polttavan ajankohtaisiin teemoihin. Kuopiossa aiheena on eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja Porvoossa kieliosaaminen tulevaisuuden Suomessa. Rovaniemellä kahvitellaan ympäristöasioista ja asukasvaikuttamisen tavoista ja Helsingissä pohdituttaa maahanmuutto ja ihmisoikeudet.

Jatka lukemista “Vaikuttamiskahvilat – asukkaiden asiantuntijuus päätöksiä tukemaan”

Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.

Organisaatiokehittäminen edellyttää useiden toisiinsa kytköksissä olevien asioiden yhteensovittamista, jolloin organisaatiorakenteet, toiminnot sekä henkilöstö pyrkivät saumattomasti kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on jatkuvaluontoinen vuorovaikutus toimintaympäristön kesken. Toimintaa kehittäessä on kyettävä aistimaan muutokset, niin yhteiskunnassa, henkilöstössä kuin toimijaverkostossakin. Vaasan keskussairaalan onkologian klinikka oli suuren haasteen edessä tavoitteenaan vastata terveydenhuollon moniammatillisiin ja kompleksisiin haasteisiin. Kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin pyrkimys kohti Suomen parasta onkologian klinikkaa.

Jatka lukemista “Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.”

Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa

Suomi on saanut uuden Juha Sipilän johtaman hallituksen. Hallituksen ohjelma on kirjoitettu aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin kuin hallituksen muodostaja lupaili. Ohjelma on selkeästi hyvin strateginen. Siinä on nostettu hallituksen valitsemat pääasiat vahvasti esille, ja perinteiset kirjaukset kaikista toimialoista ja niiden edistämisestä on jätetty kokonaan pois. Kaikissa aihekokonaisuuksissa ovat vain vision tyyppiset tavoitteet sekä muutama kärkihanke, joissa on muutama konkreettinen tavoite.

Jatka lukemista “Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa”

Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa

Deliberatiivisen demokratian instituutti edistää suomalaista keskustelevaa ja osallistavaa demokratiaa. DDI lanseeraa kansallisena demokratiapäivänä 14.10.2014 Suomeen toimintaohjelman edistämään neuvottelua ja eri osapuolten intressien yhteensovittamista. Jatka lukemista “Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa”