Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet termeinä mediassa ja tieteessä viime vuosina. Tämä kehitys on osa laajempaa ‘demokratiasoppaa’, jossa kansalaisten osallistumisesta päätöksentekoon puhutaan mitä erilaisemmilla käsitteillä (Hendriks, 2009). ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomeen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta useissa eri yhteyksissä. Alan ensimmäisenä yhdistystoimijana Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutti (DDI) tarttui tähän haasteeseen ja käynnisti syksyllä 2014 käännöskilpailun, jossa etsitään deliberaatiolle suomennosta. Kilpailun tavoitteena on samalla herättää tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua demokratiakäsityksistä Suomessa. Jatka lukemista “Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?”

T&K-päivä 2014 Abstraktit

Lue lisää

TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen
Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Osallisuuden johtaminen työelämässä: Millaisia ovat monipaikkaisen työn vaateet?
Seija Ollila, Vaasan yliopisto

Asiakasraadit Tampereella: Hatanpään sairaalan ja Tipotien terveysaseman asiakasraadit
Eija Uurtamo, Tampereen kaupunki

Jatka lukemista “T&K-päivä 2014 Abstraktit”