Kotus suosittaa “keskustelevaa demokratiaa”

Kotimaisten kielten keskus suosittaa käsitteen deliberatiivinen demokratia suomenkieliseksi vastineeksi ilmausta keskusteleva demokratia.

Teksti: Marianne Laaksonen

Julkaistu Kotimaisten kielten keskuksen uutisissa 9.6.2015

Kotimaisten kielten keskus suosittaa käsitteen deliberatiivinen demokratia suomenkieliseksi vastineeksi ilmausta keskusteleva demokratia.

Suositusta Kotukselta pyysi yhdistys Deliberatiivisen Demokratian Instituutti, jonka mukaan hallinnon ja järjestöjen edustajat ovat toivoneet käsitteelle suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Suosituspyynnössä deliberatiivinen demokratiakäsitys määritellään niin, että poliittisia päätöksiä voidaan pitää oikeutettuina, jos ne perustuvat keskusteluun, jossa eri näkemykset ja väestöryhmät ovat olleet yhdenvertaisesti edustettuina. Deliberatiivisessa demokratiassa on siis kyse vastavuoroisuudesta ja erilaisten mielipiteiden kunnioituksesta.

Myös suomenkielinen vastine keskusteleva demokratia korostaa vuorovaikutteisuutta ja dialogisuutta. Suomenkielisen ilmauksen merkitys avautuu myös maallikoille, sillä sanaa keskusteleva käytetään samaan tapaan esimerkiksi ilmauksessa keskusteleva johtajuus. Keskusteleva demokratia onkin jo vakiintumassa deliberatiivisen demokratian vastineeksi.

Deliberatiivisella demokratialla on keskustelua tarkoittavaan ilmaukseen perustuva vastine muissakin kielissä, kuten ruotsin samtalsdemokrati, englannin discursive democracy, saksan diskursive Demokratie ja viron arutlev demokraatia.

Kolme vastine-ehdotusta

Deliberatiivisen Demokratian Instituutti järjesti syksyllä 2014 käännöskilpailun, jossa etsittiin käsitteille deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia suomenkielistä vastinetta.

Yhdistyksen järjestämässä äänestyksessä eniten ääniä sai käsitepari puntarointi / puntaroiva demokratia ja jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat julkinen harkinta / julkisen harkinnan demokratia ja keskustelu / keskusteleva demokratia. Kotus antoi suosituksensa näistä kolmesta vastine-ehdotuksesta ja pyysi kommentteja myös valtioneuvoston kansliasta ja oikeusministeriöstä.

Julkisen harkinnan demokratia ei välttämättä välitä mielikuvaa kansalaisten osallistumisesta eikä vuorovaikutteisuudesta. Ilmaus on myös varsin pitkä, mikä voi hankaloittaa sen käyttöä. Oikeusministeriö piti kommenteissaan ongelmallisena myös sitä, että vastine voi harhaanjohtavasti viitata julkiseen sektoriin toimijana ja harkinnan tekijänä.

Kotuksen mielestä puntaroivan demokratian hyvä puoli on se, että siinä käytetään hyväksi vanhaa suomenkielistä sanaa. Se ei kuitenkaan ilmaise vuorovaikutus- tai dialogisuusnäkökulmaa, vaan se viittaa vain harkintaan ja pohtimiseen.

Voit lukea alkuperäisen uutisen ja suosituksen kokonaisuudessaan täältä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.