Tervetuloa deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään 30.10.2014!

DDI_FI_3

Teema: SUOMEN KESKUSTELEVA DEMOKRATIA

Paikka: Monitoimitalo, Satakunnankatu 13, Tampere & #DDI2014

Politiikan ja demokratian tutkimuksessa on tapahtunut “deliberatiivinen käänne”, jonka myötä niin tutkijat kuin päättäjätkin ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota keskustelun ja julkisen harkinnan rooliin demokraattisessa päätöksenteossa. Jatka lukemista “Tervetuloa deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään 30.10.2014!”

Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet käsitteinä julkisessa keskustelussa ja tieteessä. ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomenkieleen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Miten deliberaatio tulisi sinun mielestäsi suomentaa joukkoviestimissä, hallinnossa tai koulutuksessa? Jatka lukemista “Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?”

Onnistunut deliberaatio vaatii oikean menetelmän

Deliberaation toteutusmalleja kohtaan esitetään monia epäluuloja. Niitä ei pidetä vakavasti otettavina, ne leimataan herkästi intomielisten puuhasteluksi tai niiden katsotaan suosivan vain innokkaimpia ja äänekkäimpiä kansalaisia. Erityisesti politiikassa aktiiviset toimivat ihmiset ja viranhaltijat epäilevät ns. tavallisten kansalaisten kykyä käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Jatka lukemista “Onnistunut deliberaatio vaatii oikean menetelmän”

MIT:n professori Lawrence Susskindin yleisöluento 9.6.2014 klo 9

Tulevaisuuden kestävät ilmasto-, luonnonvara- ja energiaratkaisut eivät todennäköisesti kompastu teknologisiin haasteisiin, vaan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden rajoihin sekä päätöksenteon ja yhteistoiminnan ongelmiin. Tarve uudenlaisiin ristiriitojen käsittelytapoihin on kova ja tulee vain kasvamaan.

Professori Lawrence Susskind (MIT) pitää kaikille avoimen yleisöluennon:

Is there a better way to solve complex environmental and land-use conflicts? Lessons from thirty years of international experience

Aika: Maanantaina 9. kesäkuuta 2014 klo 9.00-11.30

Paikka: Kauppakorkeakoulun juhlasali, Runeberginkatu 14-16
Lisätietoja Aalto yliopiston sivuilla täällä