Fyra utmaningar för deliberativ demokrati

Målet med Institutet för deliberativ demokrati är att samla kunskap om och lyfta fram deliberativt medborgardeltagande i Finland. Inte helt oväntat är de som engagerar sig i denna verksamhet positivt inställda till ett mer omfattande utnyttjande av deliberativ demokrati i vårt samhälle. Men eftersom deliberation går ut på att kritiskt granska olika åsikter och synvinklar vill jag lyfta fram några argument som flitigt utnyttjas dem som är mer kritiskt inställda till potentialen hos deliberativ demokrati. Tanken med detta inlägg är att uppmuntra till en fortsatt debatt kring förutsättningarna för en mer deliberativ politik.

 

I: Deliberation motiverar inte till politiskt deltagande. Syftet med demokratisk deliberation är att hitta det bästa argumentet, den bästa lösningen för alla inblandade. Problemet enligt kritikerna är att det är det egna intresset, inte det gemensamma intresset, som engagerar folk i politiken. Politik engagerar oss i regel främst i de fall vi känner oss felbehandlade eller då beslut direkt påverkar vår vardag och i dessa fall är vi mest intresserade av att våra egna intressen tillgodoses.

 

II: Deliberation kan vara diskriminerande. Deliberativa diskussioner där man förväntas kommunicera med välformulerade argument och kritiskt avväga olika argument kan skapa en ojämlikhet mellan dem som är inblandade. Alla har inte lika lätt för att vältaligt föra fram sina åsikter. Att vara lyhörd mot åsikter som inte stämmer övers med våra är heller inte helt lätt och vi undviker gärna de konflikter som starkt motsatta åsikter kan frambringa. Detta kan leda till att minoriteter väljer hålla tyst om åsikter som de känner att inte är populära hos majoriteten.   

 

III: Deliberation är ett ineffektivt sätt att föra politik. För det första kan väldigt få delta i en samma kommunikationsprocess samtidigt. Dessutom är det både tidskrävande och dyrt att samla en grupp medborgare på samma ställe för att delta i ett deliberativ diskussion.

 

IV: Deliberativa medborgarforums politiska inflytande är begränsat. Bortsett från en del medborgarforum som tilldelats en begränsad budgetmakt eller andra som har vissa rådgivande funktioner är det politiska inflytandet i regel rätt begränsat. Om deliberativa medborgarforum skall ha en större genomslagskraft i den politiska verkligheten kräver det att etablerade politiska institutioner sätter ett värde vid dessa processer och ger dem en uttalad roll i det politiska beslutsfattandet.

Staffan Himmelroos, forskardoktor, PD

Institutet för samhällsforskning, Åbo Akademi

Yksi ajatus artikkelista “Fyra utmaningar för deliberativ demokrati”

  1. Hej Staffan, kan du anföra några motargument till de kritiska påståendena? Så att man kan få en helhetsbild av hur retoriken går…hälsar Björn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.