Deliberaatioalan opetusta Suomessa

DDI kartoitti keväällä 2013 deliberaatioalan opetusta Suomessa kyselyllä, joka lähetettiin 40 yliopistoprofessorille politiikkatieteissä, hallintotieteissä, filosofiassa, sekä sosiaali- ja/tai yhteiskuntapolitiikassa. Kyselyn perusteella vaikuttaa, että deliberaatio-aiheen opetus yliopistotasolla on Suomessa melko vähäistä ja hajanaista. Joitakin kursseja kuitenkin löytyy politiikan ja filosofian opintojen yhteydestä mutta mitenkään opintojen keskiössä deliberaatio-aihe ei ole. Yksi havaittava trendi alan opetustarjonnasta on interaktiivisuuden korostuminen. Esimerkiksi Vaasan yliopiston järjestämällä kurssilla ”Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa” osallistuvat deliberatiivisen menetelmiin perustuvan sovelluksen toteuttamiseen teoriaopintojen lisäksi. Vastaava konsepti on myös Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan oppiaineessa järjestettävällä ”Ympäristöpoliittinen harkinta” kurssi, jota vedän.Delib

Jatka lukemista “Deliberaatioalan opetusta Suomessa”