artikkelit

Vaasan yliopisto palkitsi Harri Raision opetustyöstä deliberatiivisen demokratian parissa

Deliberatiivista demokratiaa ja kansalaisraatimenetelmää tutkinut Harri Raisio palkittiin Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa 28.1. Vuoden opetusteko -palkinnon saanut tutkijatohtori Raisio on kehittänyt kansalaisraatia kollektiivisen oppimisen ja kehittämisen menetelmänä. Alkuperäinen juttu on luettavissa Vaasan yliopiston sivuilla täällä.

Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa

Hyvä lukija, tervetuloa Deliberatiivisen demokratian instituutin (DDI) sivustolle! Olemme nuori kasvava yhdistys, joka edistää deliberatiivisen demokratian kehittämistä Suomessa.

Deliberatiivinen demokratia on keskusteluun ja harkintaan pohjautuvaa demokratiaa. Se on käsitys hyvästä hallintatavasta, jossa poliittisten päätösten oikeutus syntyy keskustelussa, jossa kansalaiset statukseen tai arvoasemaan katsomatta tuovat esiin ja kuuntelevat argumentteja, ja keskustelevat niistä tasa-arvoisesti. Kaikilla kansalaisilla tulisi olla oikeus ja mahdollisuus osallistua heitä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Valitettavan usein julkisista asioista päätetään hyvän hallintatavan vastaisesti. Jatka lukemista “Deliberatiivinen osallistuminen tukee demokraattista päätöksentekoa”

Joukkoistaminen deliberatiivisena foorumina

Tulevaisuusvaliokunnalle tehty raportti Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika (2012/1) kuvaa uudenlaista tapaa osallistaa kansalaiset poliittiseen päätöksentekoon. Siten se herättää kysymyksen joukkoistamisen ja deliberatiivisen demokratian suhteesta.

Joukkoistaminen (crowdsourcing) tarkoitta erilaisten toimien teetättämistä “joukoilla” internetissä olevien avointen tehtävien kautta. Osallistuminen voi olla palkallista, kuten mikrotyön tapauksessa, tai se voi olla vapaaehtoista, ilman toivetta rahapalkkiosta. Joukkoistamista on käytetty mm. osana innovaatioprosesseja, tieteellisten ongelmien ratkaisemiseen, karttojen luomiseen ja yleisen mielipiteen kartoittamiseen. Jatka lukemista “Joukkoistaminen deliberatiivisena foorumina”

Deliberatiivinen demokratia ja kuntalain uudistaminen

Kuntalain kokonaisuudistus on käynnistynyt kesällä 2012, ja osana tätä prosessia tullaan keskustelemaan myös kuntalaisten suorien vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta kuntalain puitteissa. Deliberatiivisen demokratian instituutin hallitus päätti kokouksessa 5.11.2012 viedä terveisiä kuntalain demokratiajaostolle kirjeen muodossa. Kirje on luettavissa täällä.

Missä määrin kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi kirjata kuntalakiin?