Tietoa ja tutkimuksia

Oppaat kansalaisraadeista ja -paneeleista

Kansalaisraadit ja -paneelit auttavat päättäjiä ja valmistelijoita saamaan kansalaisten näkemyksen vaikeista yhteiskunnallisista kysymyksistä päätöksenteon tueksi. Nämä ovat tutkittuja ja tarkkaan kuvattuja menetelmiä, joilla syvennetään osallistujien ymmärrystä päätöksiin liittyvistä monimutkaisuuksista, vähennetään polarisaatiota ja tuotetaan yhteinen kannanotto päätöksentekoon. Osallistujiksi valitaan satunnaisotannalla edustava otos kansalaisia, jolloin ääneen pääsevät myös ne, jotka eivät yleensä osallistu.
Kansalaisraateja on käytetty Suomessa esimerkiksi ilmastotoimenpiteiden arvioinnissa ympäristöministeriössä, Mustasaaren kuntaliitoskeskustelussa, Turun keskustan suunnittelussa, Helsingin pysäköinnin järjestämisessä ja Vantaalla kaupunkistrategian tekemisessä.

Puntaroivien kansalaiskeskustelujen opas https://sites.utu.fi/kansalaiskeskusteluopas/ Turun yliopisto, Setälä, Kulha, Leino, Taskinen

Puntaroimalla parempaa demokratiaa -verkkokurssi
Sitran tekemä ilmainen verkkokurssi valtion eOppivassa-alustalla.

Moniäänistä ja perusteltua päätöksentekoa – puntaroivat kansalaiskeskustelut poliittisten kiistakysymysten ratkaisussa
Aarninsalo, Jäske, Kulha, Leino & Setälä. Kuntaliitto 2021

Opas kansalaispaneelin järjestämiseen kunnissa
Grönlund, Herne, Jäske & Värttö. Kuntaliitto 2021

Kaupunkilaisten raati -käsikirja
Tarpila, Möller, Karreinen. Opintokeskus Visio 2014

Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa
Vartiainen & Raisio. Kuntaliitto 2001

Sitra on Asukasosallistuminen hyvinvointialueilla -hanke on tehnyt monta kirjoitusta kansalaispaneelien käytännön toteutuksesta:

Kansalaispaneelit tukevat päätöksentekoa – minkälaisiin aiheisiin ne sopivat?

Voiko satunnaisotanta pelastaa demokratian moniäänisyyden?

Vaikuttavat kansalaispaneelit vaativat kytkennän päätöksentekoon

Onnistunut viestintä lisää luottamusta kansalaispaneeleihin

Onnistunut kansalaispaneeli – puntaroivan keskustelun vaiheet ja fasilitointi

Yleisempiä kirjoituksia mitä puntaroiva demokratia ja kansalaisraadit ovat:

Kansalaisraati lisää luottamusta tietoon, Tietojohtaminen -lehti 5-2022

Ratkaisukeskeisyys käyttöön kansalaisraadeissa, Ratkes -lehti 2-2022

Oppaat osallistuvasta budjetoinnista

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät vaikuttamaan julkisen rahan käyttöön ehdottamalla kohteita, yhteiskehittämällä projekteja ja äänestämällä niistä. Osallistuvaa budjetointia on käytetty kunnissa paremman asuinympäristön, tapahtumien ja asukasaktiivisuuden tukemiseen.

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa
Pihlaja. Kuntaliitto 2017

Datan ohjaama demokratia

Arvolähtöinen, datan ohjaama osallistumis- ja päätöksentekoprosessi Multisillan ja Peltolammin alueilla
Muurinen. Tampere 2019

Näin kytketään jäsenistön mielipidedata toimintasuunnitelmaan
Muurinen. Pyöräliitto 2022