Avoin ja joukkoistava kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä 2015

Kutsu_T&KHelsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivät järjestetään lokakuun 28. päivänä Helsingin kaupungintalolla. Tule mukaan keskustelemaan, mitä avoin, osallistuva ja joukkoistava kaupunki voi olla ja miten sinne päästään. Jatka lukemista “Avoin ja joukkoistava kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä 2015”

Koulu deliberaatioon kasvattajana

Kodilla ja koululla on merkitystä sille, kasvaako nuorista aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia vai ei. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, esimerkiksi Zukin et al. (2006), Azevedo & Menezes (2007), Feldman et al. (2007) tai Pasek et al. (2008), että koulujen ja luokkahuoneiden ilmapiirillä ja keskusteluilla yhteiskunnallisista asioista on vaikutusta nuorten kansalais- ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kun opiskelijat saivat harjoitella koulussa keskustelun ja dialogin taitoja ja kun he saavat tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta, he osallistuivat kansalaisaktiivisuuteen myös koulun ulkopuolella useammin kuin ne nuoret, joilta tällainen opetus ja harjoittelu puuttuivat. He havaitsivat myös, että opiskelijat, jotka osallistuivat luokkahuonekeskusteluihin vapaaehtoisuudesta, tekivät muita todennäköisemmin säännöllistä vapaaehtoistyötä. Tutkimustulokset kertovat myös, että jos nuoret kokevat, että koulu ja muut nuorelle merkittävät yhteisöt ovat tärkeitä heidän ystäviensä elämässä, he todennäköisemmin osallistuvat kansalaistoimintaan myöhemmällä iällä. Samaan vaikutti nuorten mahdollisuus keskustella asioistaan ja ongelmistaan ystävien kanssa. Jatka lukemista “Koulu deliberaatioon kasvattajana”

Osallistuvan päätöksenteon seminaari

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke ovat käynnistäneet osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille. Jatka lukemista “Osallistuvan päätöksenteon seminaari”

Mitä, jos kaupungin esityslistoja voisi kommentoida verkossa?

Ympyrädiagrammi politiikasta väittelyn tuloksesta facebookissa.

Verkossa kiertävä kirkkaanpunainen ympyrädiagrammi jättää hieman epäselväksi, kuvaako se politiikasta keskustelevien henkilöiden kasvojen väriä vai asenteiden muutosta. Joka tapauksessa se varmaankin heijastaa totuutta ainakin jossakin määrin. Verkkokeskustelijoilla kun ei ole juuri mitään kannustimia pyrkiä yhteisymmärrykseen eikä toisaalta liioin syitä antaa periksi omista näkökulmistaan. Tuntuu, että ainoat keskustelua kannattelevat voimat ovat inhimilliset -heikkoudet- luonteenpiirteet, jääräpäisyys ja ilkikurinen toisen osapuolen tahallinen härnääminen, eli trollaaminen. Optimisti saattaisi mainita maailmanparannusvietin, mutta sekin taitaa varsinaista keskustelua enemmän ilmetä uutisten jakamisella tekstiä lukematta, jos vain otsikko ja kuva sattuvat puhuttelemaan. Jatka lukemista “Mitä, jos kaupungin esityslistoja voisi kommentoida verkossa?”

Pieni historiikki esityslistojen kommentoinnista verkossa

Valma
Tampereen kaupungin valmistelufoorumi Valma

Esityslistojen kommentointia on itse asiassa kokeiltu Suomessa it-kuplan humussa Tampereella vuosituhannen alussa. Tamperelaiset pääsivät kommentoimaan Valma-foorumin kautta valmistelussa olevia asioita. Järjestelmä lähetti lautakuntien jäsenille ja valmistelevalle virkamiehelle kuntalaisten kommentit sähköpostilla. Kuka tahansa kuntalainen sai esittää mielipiteitään. Valmassa oli esillä kaikki lautakuntien esityslistoilla olevat asiat. Tämä toteutettiin teknisesti hakemalla asiakirjahallintajärjestelmä KuntaToimiston rajapinnasta tiedot Valmaan. Kokeilun tuloksena toiminnallisuudesta luovuttiin. Jatka lukemista “Pieni historiikki esityslistojen kommentoinnista verkossa”