Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.

Organisaatiokehittäminen edellyttää useiden toisiinsa kytköksissä olevien asioiden yhteensovittamista, jolloin organisaatiorakenteet, toiminnot sekä henkilöstö pyrkivät saumattomasti kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on jatkuvaluontoinen vuorovaikutus toimintaympäristön kesken. Toimintaa kehittäessä on kyettävä aistimaan muutokset, niin yhteiskunnassa, henkilöstössä kuin toimijaverkostossakin. Vaasan keskussairaalan onkologian klinikka oli suuren haasteen edessä tavoitteenaan vastata terveydenhuollon moniammatillisiin ja kompleksisiin haasteisiin. Kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin pyrkimys kohti Suomen parasta onkologian klinikkaa.

Jatka lukemista “Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.”

YK:n ilmastokuuleminen järjestetään yli 80 maassa

Alkuperäinen uutinen: http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/uutisarkisto/2015/06_ilmastokokous.html

Lauantaina 6. päivä kesäkuuta kuullaan yli 80 maan kansalaisia ilmasto- ja energiapolitiikan kysymyksistä YK:n Pariisin COP21-ilmastokokousta varten. Globaalia kuulemismenetelmää käsittelevä uutuuskirja antaa eväitä kansalaisten osallisuuden ja sitä kautta ympäristönsuojelun kehittämiseen kansainvälisessä politiikassa.

Jatka lukemista “YK:n ilmastokuuleminen järjestetään yli 80 maassa”

Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa

Suomi on saanut uuden Juha Sipilän johtaman hallituksen. Hallituksen ohjelma on kirjoitettu aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin kuin hallituksen muodostaja lupaili. Ohjelma on selkeästi hyvin strateginen. Siinä on nostettu hallituksen valitsemat pääasiat vahvasti esille, ja perinteiset kirjaukset kaikista toimialoista ja niiden edistämisestä on jätetty kokonaan pois. Kaikissa aihekokonaisuuksissa ovat vain vision tyyppiset tavoitteet sekä muutama kärkihanke, joissa on muutama konkreettinen tavoite.

Jatka lukemista “Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa”