Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet termeinä mediassa ja tieteessä viime vuosina. Tämä kehitys on osa laajempaa ‘demokratiasoppaa’, jossa kansalaisten osallistumisesta päätöksentekoon puhutaan mitä erilaisemmilla käsitteillä (Hendriks, 2009). ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomeen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta useissa eri yhteyksissä. Alan ensimmäisenä yhdistystoimijana Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutti (DDI) tarttui tähän haasteeseen ja käynnisti syksyllä 2014 käännöskilpailun, jossa etsitään deliberaatiolle suomennosta. Kilpailun tavoitteena on samalla herättää tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua demokratiakäsityksistä Suomessa. Jatka lukemista “Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?”

T&K-päivä 2014 Abstraktit

Lue lisää

TYÖRYHMÄ 1. Lähidemokratia ja osallisuuden johtaminen
Työryhmän vetäjä Pirkko Vartiainen, Vaasan yliopisto

Osallisuuden johtaminen työelämässä: Millaisia ovat monipaikkaisen työn vaateet?
Seija Ollila, Vaasan yliopisto

Asiakasraadit Tampereella: Hatanpään sairaalan ja Tipotien terveysaseman asiakasraadit
Eija Uurtamo, Tampereen kaupunki

Jatka lukemista “T&K-päivä 2014 Abstraktit”

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia -termien käännöskilpailun tulokset

Äänestystulokset (ääniä yhteensä 31):

Vaihtoehto Deliberaatio Deliberatiivinen demokratia Äänet Sijoitus
1 Yhteispohdinta ? 1 7.
2 Kehityskeskustelu ? 0
3a Dialogi Dialogidemokratia 0
3b Dialogi Dialogikansanvalta 0
4 Harkinta Harkitseva kansanvalta 0
5 Julkinen harkinta Julkisen harkinnan demokratia 6 2.
6a Keskustelu Keskusteleva demokratia 6 2.
6b Keskustelu Keskustelukansanvalta 0
7a Neuvottelu Neuvotteleva demokratia 0
7b Neuvottelu Neuvotteleva kansanvalta 0
7c Neuvottelu Kansanneuvottelu 0
8 Osallistaminen Osallistava demokratia 4 4.
9 Osallistuva keskustelu Osallistuvan keskustelun demokratia 2 5.
10a (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi Puntaroiva demokratia 9 1.
10b (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi Puntaroiva kansanvalta 2 5.
11 Perustelu Perustelukansanvalta 1
12 ? Tutkiva demokratia 0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Puheenjohtaja Mikko Rask suorittamassa ääntenlaskua Ravintola Plevnassa.

Kolme eniten ääniä saanutta

(A) Demokraattinen/ kansanvaltainen puntarointi & Puntaroiva demokratia

(B) Keskustelu & Keskusteleva demokratia

(C) Julkinen harkinta

Lue lisää