Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa

Deliberatiivisen demokratian instituutti edistää suomalaista keskustelevaa ja osallistavaa demokratiaa. DDI lanseeraa kansallisena demokratiapäivänä 14.10.2014 Suomeen toimintaohjelman edistämään neuvottelua ja eri osapuolten intressien yhteensovittamista. Jatka lukemista “Suomeen uusi toimintaohjelma edistämään neuvottelua ja intressien yhteensovittamista ympäristöasioissa”

Tervetuloa deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään 30.10.2014!

DDI_FI_3

Teema: SUOMEN KESKUSTELEVA DEMOKRATIA

Paikka: Monitoimitalo, Satakunnankatu 13, Tampere & #DDI2014

Politiikan ja demokratian tutkimuksessa on tapahtunut “deliberatiivinen käänne”, jonka myötä niin tutkijat kuin päättäjätkin ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota keskustelun ja julkisen harkinnan rooliin demokraattisessa päätöksenteossa. Jatka lukemista “Tervetuloa deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään 30.10.2014!”

Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet käsitteinä julkisessa keskustelussa ja tieteessä. ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomenkieleen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Miten deliberaatio tulisi sinun mielestäsi suomentaa joukkoviestimissä, hallinnossa tai koulutuksessa? Jatka lukemista “Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?”