Deliberatiivisen demokratian instituutin opintopiiri käynnistyy

Deliberatiivisen demokratian instituutin opintopiiritoiminta käynnistyy torstaina 30.5. klo 15.30. Toivotamme kaikki deliberaatiosta kiinnostuneet tervetulleiksi opintopiiriin! Kokoonnumme nyt ensimmäisessä tapaamisessa Suomen kansanopiston yhdistyksen tiloissa Helsingissä, osoitteessa Annankatu 12. Jatka lukemista “Deliberatiivisen demokratian instituutin opintopiiri käynnistyy”

Deliberative bias of Citizens Consultations?

Can citizens be wrong in predicting EU:s social and economic future? This seems to be the case when looking at the aggregate results of ECC 2009, that brought together more than 1600 citizens from all 27 EU Member States to debate the question: What can the EU do to shape our economic and social future in a globalized world?

I was the facilitator of European Citizens Consultation in Finland, and we ranked both the issue of  climate change and the need of financial regulation on the top. At that time, global financial crisis starting in the US was widely acknowledged, but it didn´t seem to worry European citizens that much at that time: climate change, health care, working conditions were top 3-issues, followed by education, unemployment, agriculture , social inequality, crime and transparency of EU-politics. The financial crisis was voted as rank 10 (sic!) out of 15 recommendations in this all-EU-citizens deliberation at the European Citizens Summit in Brussels in May 2009. Jatka lukemista “Deliberative bias of Citizens Consultations?”

Mikkeli-foorumi

Mikkelissä toteutettiin vuoden 2011 lopussa Mikkeli-foorumiksi kutsuttu deliberatiivinen kansalaisfoorumikokeilu, jonka aiheena oli tulevaisuuden aluejohtokunnat. Mikkelissä oli jo aikaisemmin käytetty Mikkeli-foorumikonseptia avoimena keskustelufoorumina kuntalaisille. Myös sähköinen MinunMikkelini.fi-osallistumisalusta oli käytössä. Aiheen valinta pohjautui Mikkelin alueella 2000-luvulla tapahtuneisiin kuntaliitoksiin, joiden yhteydessä oli perustettu erilaisia alueellisia elimiä turvaamaan kuntalaisten vaikutusvaltaa keskuskuntaan liittyneiden kuntien alueilla. Haukivuoren ja Anttolan alueille oli perustettu aluejohtokunnat vuosina 2006 ja 2001, ja Mikkelin maalaiskunnan alueelle kylien neuvottelukunta 2001. Haukivuoren aluejohtokunnan määrääaikainen toimikausi oli päättymässä, ja Mikkeli-foorumin tehtävänä oli pohtia, tarvitaanko vastaavanlaisia lähidemokratiaelimiä vielä jatkossakin, ja millaisia niiden tulisi olla. Jatka lukemista “Mikkeli-foorumi”