Voimaantumista deliberaation kautta

Ihminen ei toteuta tarkoitustaan, jos hänellä on kyky osallistua poliittiseen elämään, mutta hän ei ole siitä huolimatta kiinnostunut poliittisesta toiminnasta eikä ole halukas olemaan osa valtiollista yhteisöä. Näin haastavan vaateen Aristoteles asetti aikanaan meille ihmisille.

Nykykielelle käännettynä Aristoteles puhui aktiivisesta ja demokraattisesta kansalaisesta, joka osallistuu, toimii ja vaikuttaa. Ihmisen tulee olla aktiivinen yhteisöjen jäsen, joka osallistuu myös yhteiskunnalliseen elämään.

Nykyisin on tärkeää puhua poliittisen aktiivisuuden ohella yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Se on laajempi käsite ja arvostaa muutakin tärkeää yleistä toimintaa kuin vain poliittista. Ihminen voi olla yhteiskunnallisesti aktiivinen osallistumalla erilaiseen kansalais- ja järjestötoimintaan, sosiaalisiin ja kuluttajaliikkeisiin sekä yhteisölliseen toimintaan. Hän tekee yhteiskunnallisia valintoja kuluttajana kaupan vihannestiskillä, bussipysäkillä tai lomaillessaan. Hän tekee valintoja ammattiliittoon tai vain työttömyyskassaan kuulumisessa, armeijan kutsunnoissa, yhdistyksiin jäseneksi liittyessään tai vetoomuksia ja kannanottoja allekirjoittaessaan. Jatka lukemista “Voimaantumista deliberaation kautta”

Helsinkiläisten raati pohtii pysäköintipolitiikkaa

Helsinki kirii muita kuntia kansalaisraatitoiminnassa. Huhtikuun 19.-20. 2013 järjestettävässä raadissa 16 kaupunkilaista pohtivat tunteita kuumentavaa aihetta, kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja sen kehittämistä tulevaisuudessa. Kaupunkilaisten raadin järjestävät Helsingin kaupunki, Ajatuspaja Visio ja Suomen Fasilitaattorit ry. Hanke on yksi Helsingin kymmenestä demokratiapilotista, jotka valittiin viime syksynä avoimen haun kautta. Lisätietoja aiheesta: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/kaupunkilaisten_raati, https://www.facebook.com/kaupunkilaistenraati.

Tieteidenvälistä debatointia Helsingin yliopiston Agoralla

Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikkö järjestää professorin Uskali Mäen johdolla tieteidenvälistä debatointia ajankohtaisista tieteellisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Vuoden 2012 toukokuussa toimintansa käynnistäneessä Agorassa on väitelty muiden muassa valtavirta taloustieteen rajoitteista ja ylimielisyydestä ja kansainvälisen ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikan eroista ja yhtäläisyyksistä. Seuraavan kerran debatoimassa ovat Juhana Vartiainen (VATT) ja Adrian Walsh (TINT, Australia) kestävän julkisen rahoituksen ja kansalaisten oikeuksien yhteensovittamisesta maanantaina 15.4. klo 14-16 HY:n Metsätalolla. Debatit edustavat uudenlaista akateemista keskustelukulttuuria, joka on samalla kertaa tieteellisesti korkeatasoista mutta samalla viihdyttävää, kaikille avointa ja tieteenalojen raja-aitoja kaatavaa. Keskustelut ovat englanninkielisiä. Lisätietoja Agoran kotisivuilta: http://www.helsinki.fi/tint/aid.htm.