Kiinnostaisiko sinua osallistua deliberatiivisen demokratian lukupiiriin?

Deliberatiivisen demokratian instituutti käynnistää kevään 2013 aikana lukupiirin, jossa on tarkoitus keskustella yhdessä jostakin ajankohtaisesta deliberatiivista demokratiaa käsittelevästä artikkelista tai kirjasta. Opintopiiri kokoontu noin kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi. Tällä tavalla voidaan jakaa kirjallisuusvinkkejä ja opiskella yhdessä omaan tutkimukseen, opinnäytetyöhön tai hankkeeseen liittyviä aiheita.

Jos olisit kiinnostunut osallistumaan lukupiirin toimintaan, lähetä sähköpostia lukupiirivastaava John Grönvallille (john.gronvall@aalto.fi).

Tällä sivulla tiedotetaan lukupiirin kokoontumisajankohdista ja käytännön järjestelyistä niiden varmistuttua.

Ruohonjuuritason deliberatiivinen demokratia testissä Helsingin kaupunginosissa

Vuoden 2013 aikana tullaan kokeilemaan, miten deliberatiivisen demokratian periaatteet ja mallit soveltuvat käytännössä kaupunginosatasolle. Helsingin kaupunki on valinnut avoimen haun perusteella kymmenen lähidemokratiahanketta eri kaupunginosista. Hankkeet on suunniteltu ja toteutetaan alueiden järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden voimin, ja niiden tarkoitus on kokeilla uusien osallistumismallien soveltuvuutta lähellä kansalaisia, heidän omassa asuinympäristössään. Esimerkiksi Kaupunkilaisten raati -hankkeessa sekä Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin lähidemokratiapilotissa sovelletaan deliberatiivista kansalaiskeskustelua ruohonjuuritasolla. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kokemuksia hankkeista saadaan vuoden lopussa!