Avainsana-arkisto: lähidemokratia

Tarvitaan vaikuttavaa lähidemokratiaa

Mielipidekirjoitus julkaistu Helsingin Sanomissa 16.8.2013

***

Tarvitaan vaikuttavaa lähidemokratiaa

Apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren kehui (HS Mielipide 13.8.) Vantaan lähidemokratiamallia, joissa kansalaisille on annettu vaikuttamisen paikkoja ja mahdollisuuksia. Pyrkimys on varmaan Vantaallakin hyvä, mutta todellisuus on kirjoitusta karumpi suomalaisissa kunnissa. Suomalaiset lähidemokratiamallit eivät toimi käytännössä Rovaniemen aluelautakuntia lukuun ottamatta.
Syynä on se, että erilaisilla foorumeilla, aluetoimikunnilla, neuvostoilla ym. ei ole päätös- eikä budjettivaltaa. Ne edustavat leikkidemokratiaa, joka alkaa kyllästyttää koulutettua kansaa. Kansalaisia kuullaan, mutta ei todellisesti kuunnella eikä ymmärretä. Lue loppuun

Mikkeli-foorumi

Mikkelissä toteutettiin vuoden 2011 lopussa Mikkeli-foorumiksi kutsuttu deliberatiivinen kansalaisfoorumikokeilu, jonka aiheena oli tulevaisuuden aluejohtokunnat. Mikkelissä oli jo aikaisemmin käytetty Mikkeli-foorumikonseptia avoimena keskustelufoorumina kuntalaisille. Myös sähköinen MinunMikkelini.fi-osallistumisalusta oli käytössä. Aiheen valinta pohjautui Mikkelin alueella 2000-luvulla tapahtuneisiin kuntaliitoksiin, joiden yhteydessä oli perustettu erilaisia alueellisia elimiä turvaamaan kuntalaisten vaikutusvaltaa keskuskuntaan liittyneiden kuntien alueilla. Haukivuoren ja Anttolan alueille oli perustettu aluejohtokunnat vuosina 2006 ja 2001, ja Mikkelin maalaiskunnan alueelle kylien neuvottelukunta 2001. Haukivuoren aluejohtokunnan määrääaikainen toimikausi oli päättymässä, ja Mikkeli-foorumin tehtävänä oli pohtia, tarvitaanko vastaavanlaisia lähidemokratiaelimiä vielä jatkossakin, ja millaisia niiden tulisi olla. Lue loppuun

Ruohonjuuritason deliberatiivinen demokratia testissä Helsingin kaupunginosissa

Vuoden 2013 aikana tullaan kokeilemaan, miten deliberatiivisen demokratian periaatteet ja mallit soveltuvat käytännössä kaupunginosatasolle. Helsingin kaupunki on valinnut avoimen haun perusteella kymmenen lähidemokratiahanketta eri kaupunginosista. Hankkeet on suunniteltu ja toteutetaan alueiden järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden voimin, ja niiden tarkoitus on kokeilla uusien osallistumismallien soveltuvuutta lähellä kansalaisia, heidän omassa asuinympäristössään. Esimerkiksi Kaupunkilaisten raati -hankkeessa sekä Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin lähidemokratiapilotissa sovelletaan deliberatiivista kansalaiskeskustelua ruohonjuuritasolla. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kokemuksia hankkeista saadaan vuoden lopussa!