Avainsana-arkisto: kansalaisraati

Liity demokratian kehittäjiin Otakantaa.fi-palvelussa

Otakantaa.fi-palvelussa on 21.8.-10.9.2013 keskusteluja ja kyselyjä demokratian kipupisteistä. Teemat keskusteluille ovat syntyneet kesäkuussa Kansalaisraadissa, joka on oikeusministeriön,
Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumin SKAFin kokoama, suomalaista
väestöä mahdollisimman hyvin edustava 25 henkilön ryhmä. Myös DDI on ollut mukana tukemassa kansalaisraatihanketta. Lue loppuun

Deliberaatiotoiminta kansainvälistyy

Deliberatiivisia kansalaisraateja on järjestetty kansainvälisellä tasolla noin vuosikymmenen ajan. Euroopan Unioni on ollut aloitteellinen EU:n sisä- ja ulkopolitiikkaa arvioivissa hankkeissa (ks. alla esim. Wallénin kirjoitus ”Deliberative bias of Citizens Consultations?). Tanskan Teknologirådet on puolestaan kehittänyt globaalia kansalaisdeliberaatiota YK:n ilmasto ja biodiversiteetti COP-neuvottelujen yhteyteen.

Teknologirådet on kansainvälisesti tunnustettu toimija osallistuvien menetelmien ja etenkin ”osallistuvan teknologian arvioinnin” kehittämisessä. Globaalin kansalaisdeliberaation toteuttamiseen se on kehittänyt ns. World Wide Views (WWViews) –metodin, joka yhdistelee elementtejä kansalaisraadista, deliberatiivisesta mielipidemittauksesta, konsensuskonferenssista ja 21 century town meetingistä. Metodikehityksessä keskeiset tavoitteet ovat olleet yhtäältä tukeutuminen aiemmin toimiviksi koettuihin ja tutkimuksellisesti koeteltuihin metodeihin ja toisaalta pyrkimys yksinkertaiseen ja kustannuksiltaan edulliseen prosessiin. Lue loppuun

Helsinkiläisten raati pohtii pysäköintipolitiikkaa

Helsinki kirii muita kuntia kansalaisraatitoiminnassa. Huhtikuun 19.-20. 2013 järjestettävässä raadissa 16 kaupunkilaista pohtivat tunteita kuumentavaa aihetta, kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja sen kehittämistä tulevaisuudessa. Kaupunkilaisten raadin järjestävät Helsingin kaupunki, Ajatuspaja Visio ja Suomen Fasilitaattorit ry. Hanke on yksi Helsingin kymmenestä demokratiapilotista, jotka valittiin viime syksynä avoimen haun kautta. Lisätietoja aiheesta: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/kaupunkilaisten_raati, https://www.facebook.com/kaupunkilaistenraati.

Pikademokratian aika alkaa piakkoin olla ohi?

Julkaisimme Pirkko Vartiaisen kanssa alla olevan mielipidekirjoituksen Pohjalaisessa 15.3.2013. Avasimme kirjoituksessa Yhdysvalloissa lanseeratun ”hitaan demokratian” konseptia. Mitä mieltä deliberatiivisen demokratian tutkijat ja kehittäjät ovat hitaasta demokratiasta? Voisiko se toimia yhtenä deliberatiivisen demokratian ”suomennoksena”, vai onko hitausliikkeistä saatu jo tarpeeksi? Onko kyseessä vain sanaleikki, joka ei johda minnekään? Vai voisiko hitaassa demokratiassa olla kuitenkin tietynlaista metaforista voimaa?

Harri Raisio

DDI:n sihteeri

***********************************************************

Pikademokratian aika alkaa piakkoin olla ohi?

Länsimainen tutkimusyhteisö on lanseerannut hitaan demokratian konseptin. Muita hitausliikkeitä edustavat slow food –ilmiö tai Kristiinankaupungin cittaslow-elämäntyyli. Hitaan demokratian ajattelu kritisoi niin sanottua pikademokratiaa. Lue loppuun