Avainsana-arkisto: käännöskilpailu

Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet termeinä mediassa ja tieteessä viime vuosina. Tämä kehitys on osa laajempaa ‘demokratiasoppaa’, jossa kansalaisten osallistumisesta päätöksentekoon puhutaan mitä erilaisemmilla käsitteillä (Hendriks, 2009). ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomeen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta useissa eri yhteyksissä. Alan ensimmäisenä yhdistystoimijana Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutti (DDI) tarttui tähän haasteeseen ja käynnisti syksyllä 2014 käännöskilpailun, jossa etsitään deliberaatiolle suomennosta. Kilpailun tavoitteena on samalla herättää tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua demokratiakäsityksistä Suomessa. Lue loppuun

Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet käsitteinä julkisessa keskustelussa ja tieteessä. ’Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomenkieleen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Miten deliberaatio tulisi sinun mielestäsi suomentaa joukkoviestimissä, hallinnossa tai koulutuksessa? Lue loppuun