Tag Archives: Helsinki

Helsinkiläisten raati pohtii pysäköintipolitiikkaa

Helsinki kirii muita kuntia kansalaisraatitoiminnassa. Huhtikuun 19.-20. 2013 järjestettävässä raadissa 16 kaupunkilaista pohtivat tunteita kuumentavaa aihetta, kaupungin pysäköintipolitiikkaa ja sen kehittämistä tulevaisuudessa. Kaupunkilaisten raadin järjestävät Helsingin kaupunki, Ajatuspaja Visio ja Suomen Fasilitaattorit ry. Hanke on yksi Helsingin kymmenestä demokratiapilotista, jotka valittiin viime syksynä avoimen haun kautta. Lisätietoja aiheesta: http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/Uutiset/kaupunkilaisten_raati, https://www.facebook.com/kaupunkilaistenraati.

Ruohonjuuritason deliberatiivinen demokratia testissä Helsingin kaupunginosissa

Vuoden 2013 aikana tullaan kokeilemaan, miten deliberatiivisen demokratian periaatteet ja mallit soveltuvat käytännössä kaupunginosatasolle. Helsingin kaupunki on valinnut avoimen haun perusteella kymmenen lähidemokratiahanketta eri kaupunginosista. Hankkeet on suunniteltu ja toteutetaan alueiden järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden voimin, ja niiden tarkoitus on kokeilla uusien osallistumismallien soveltuvuutta lähellä kansalaisia, heidän omassa asuinympäristössään. Esimerkiksi Kaupunkilaisten raati -hankkeessa sekä Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin lähidemokratiapilotissa sovelletaan deliberatiivista kansalaiskeskustelua ruohonjuuritasolla. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kokemuksia hankkeista saadaan vuoden lopussa!