På svenska

INSTITUTET

Beskrivning av institutets mål och mission.

Konsultationsuppdrag

Institutet för deliberativ demokrati stöder deliberationskunnande och anordnande av deltagandeprojekt. Bland våra medlemmar finns flera forskare, representanter från statsförvaltning samt medborgarföreningsaktiva som jobbar med deliberativ demokrati. Om ni planerar att utnyttja deliberativa diskussioner i beslutsfattande, förvaltning, för att utveckla er egen organisation eller i forskningssyfte och ni behöver experthjälp kan ni kontakta oss med hjälp av denna blankett. Vi förmedlar vidare konsultationsuppdraget till de medlemmar som har expertis inom det område dit ert projekt hör. Vi försöker bemöta er förfrågan så fort som möjligt.

STYRELSEN

Mikko Rask (ordförande)

Specialforskare, Konsumentforskningsinstitutet, mikko.rask (a) ncrc.fi

John Grönvall (vice ordförande)

Doktorand, Aalto universitetet, john.gronvall (a) aalto.fi

Harri Raisio (sekreterare)

Forskardoktor, Vasa universitet, harri.raisio (a) uwasa.fi

Maija Karjalainen (informatör)

Doktorand, Åbo universitet, mhkarj (a) utu.fi

Aaro Harju

Generalsektreterare, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi, aaro.harju (a) kansalaisfoorumi.fi

Björn Wallén

Rektor, Svenska studiecentralen, bjorn.wallen (a) studiecentralen.fi

Staffan Himmelroos

Forskardoktor, Åbo Akademi, staffan.himmelroos (a) abo.fi

Karoliina Jarenko (kassör)

Forskare, Aalto universitetet, kjarenko (a) gmail.com

Nina Honkela (varajäsen)

Post doc -forskare, Helsingfors universitet, nina-honkela (a) helsinki.fi

Jenni Rinne

Doktorand, Helsingrofs universitet, jenni.rinne (a) helsinki.fi

 

BLI MEDLEM

Föreningen grundades 10.9.2012 och antogs till föreningsregistret 13.11.2012. Styrelsen har slagit fast att medlemsavgiften år 2013-2014 är 20 euro för egentliga medlemmar, 10 euro för studerande och 100 euro för stödmedlemmar. Man kan bli medlem genom att fylla i ansökningsblanketten (“Jäseneksi”), där man ombeds ge sina kontaktuppgifter samt besvara några frågor om sin bakgrund.

Enligt föreningens stadgar kan en person antas som egentlig medlem om den godtar föreningens syfte. Som stödmedlem kan antas en privat eller juridisk person som önskar stöda föreningens syfte och verksamhet. Egentliga medlemmar och stödmedlemmar godkänns på ansökan av föreningens styrelse. När du fyllt i medlemsansökan får du per e-post anvisningar om betalning av medlemsavgiften.

 

EVENEMANG

Institutet för deliberativ demokrati ordnar årligen bl.a. forsknings- och utvecklingsdagar.

 

Vill du skriva för DDI:s blogg?

Föreningens blogg erbjuder en diskussionsarena för alla som är intresserade av deliberativ demokrati. Alla som jobbar med medborgerligt deltagande i praktiken, forskare eller representanter från förvaltningen, samt andra som är intresserade av demokratiska diskussionsformer kan bidra med tankar och inlägg. Om du har en idé för ett blogginlägg ber vi dig modigt att kontakta vår informatör mhkarj (at) utu.fi. Ett blogginlägg kan omfatta allt från några rader till längre texter på upp till 3000 tecken.

STUDIECIRKEL

Institutet för deliberativ demokrati har också studiecirkelverksamhet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *