Hallitus 2018-2019

Lari Karreinen (puheenjohtaja) lari (a) karreinen.org

Aloitin Deliberatiivisen demokratian instituutin puheenjohtajana Aaro Harjun jalanjäljissä. Kiinnostukseni deliberatiiviseen demokratiaan syttyi fasilitaattoriurani alussa Itävallasta Surfing Democracy -tapaamisesta ja Helsingin kaupunkilaisten pysäköintiraadin suunnittelusta ja fasilitoinnista.

Puntaroitua kansalaiskeskustelua tarvitaan puhkomaan kuplia, ylittämään siiloja ja luomaan yhteisöjä paikallisesti, Suomessa ja maailmalla. Fasilitointi ja ratkaisukeskeinen valmentaminen tarjoavat menetelmiä, joita käytän näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Tähän liittyy toinen kiinnostuksenaiheeni: miten johtaa ilman valta-asetelmaa, oli kyse sitten vapaaehtoisjärjestöistä, verkostoista, matalan hierarkian organisaatioista tai kansalaisista.

Puheenjohtajana tehtäväni on yhdistää ja tukea deliberaatiosta kiinnostuneita ihmisiä toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Haluan joukkoistaa ja avata DDI:n toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni voisi löytää sieltä toiminnan paikkoja, joissa omat lahjakkuudet pääsevät kukkimaan. Yhdistyksen tehtävä on olla alusta, joka kokoaa ja mahdollistaa samasta asiasta kiinnostuneiden toiminnan.

Maarit Alikoski

 Maija Jäske mhkarj (a) utu.fi

VTM, jatko-opiskelija, Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitos. Tutkimusintressit: Demokraattiset innovaatiot, kunta- ja lähidemokratia, legitimiteetti, kvantitatiivinen tutkimus.

 

 

Raimo MRaimo Muurinenuurinen raimo.muurinen (a) gmail.com

Demokratian kehittäminen teoriassa ja käytännössä on lähellä sydäntäni. Olen tutkinut ja soveltanut päätöksenteon avoimuutta monin eri tavoin. Uutena suuntauksena on datan ohjaaman päätöksenteon kehittely.

Koulutukseltani olen valtio-opin maisteri Tampereen yliopistosta. Olen työskennellyt avoimen datan ja demokratian parissa sekä Open Knowledge Finlandissa että omassa yrityksessäni Avanto insightissa.

 

Hanna-Kaisa Pernaa

Mikko Värttö (sihteeri) mikko.vartto (a) uta.fi

Olen jatko-opiskelijana Tampereen yliopistossa ja kirjoitan väitöskirjaani organisaatiodemokratian kehittämistä koskien. Kiinnostuksen kohteenani ovat erilaiset deliberatiivisen demokratian menetelmät osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Aikaisemmin olen toiminut asukasosallistumisen sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämishankkeissa. Deliberatiivisen demokratian instituutin toiminnassa olen mukana ensimmäistä kauttani.

Erkka Öörni

Varajäsenet

Mikko Rask mikko.rask (a) helsinki.fi

Olen ympäristöpolitiikan dosentti ja yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Olen kiinnostunut miten eri tavoin ihmiset voivat vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Perinteisen äänestämisen rinnalle on viime vuosina tullut paljon uusia kanavia, kuten esimerkiksi poliitikkojen väitteitä tarkistava ’faktabaari’, sosiaalisen median kautta mobilisoidut mielenosoitukset, vapaaehtoiset ympäristösopimukset, kansalaisaloitteet ja neuvoa antavat kansalaisraadit. ’Deliberatiivinen demokratia’ on yhteinen nimittäjä pyrkimyksille elävöittää ja rikastuttaa demokraattista päätöksentekoa. Minusta se on häkellyttävän kiinnostava maailma ja olen sitä mielelläni edistämässä tutkimuksen ja käytännön kokeilujen avulla – ja DDI tarjoaa tähän mitä mainioimmat puitteet!

Harri Raisio harri.raisio (a) uwasa.fi

Toimin Vaasan yliopistossa yliopistonlehtorina sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineessa. DDI:n toiminnassa olen ollut mukana alusta lähtien. Itseäni on jo pitkään kiinnostanut erilaiset deliberatiiviset toimintamallit, kuten kansalaisraadit. Viimeisimpänä olen ollut mukana toteuttamassa Kuopion vaikuttamiskahvilaa eriarvoisuuden teemasta.

 

 

Aiemmat hallituksen jäsenet

Heikki Saxén

Satu Korhonen

Jonna Kangasoja

Inga Nyholm

Aaro Harju

Karoliina Jarenko

Niklas Roth

Maija Setälä

Teemu Ropponen

John Grönvall

Björn Wallén

Nina Honkela

Matias Mäkynen

Staffan Himmelroos

Jenni Rinne

1 thought on “Hallitus 2018-2019

  1. Ari Luukinen

    Hei!
    Voisiko eilistä 24.11.2020 HY:n Taidekulman tallennetta saada teiltä, jostain? Aihe kiinnostaa ja yritän saada myös muita lähidemokratiassa ja asukastoiminnassa mukana olevia kiinnostumaan asiasta.

    yst. terv. Ari L

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *