Instituutti

Deliberatiivisen demokratian instituutin (DDI) tarkoituksena on edustuksellisen ja suoran demokratian täydentäminen deliberatiivisen kansalaisosallistumisen keinoin edistämällä läpinäkyvää ja keskustelevaa päätöksentekoa Suomessa. Se kokoaa yhteen deliberatiivisen demokratian tutkijoita ja kehittäjiä sekä muita aiheesta kiinnostuneita.

 

Mitä Deliberatiivisen demokratian instituutti tekee?

Missio ja visio

Deliberatiivisen demokratian instituutin ensisijainen tarkoitus on toimia verkostona ja keskustelufoorumina deliberatiivisen demokratian tutkijoille, kehittäjille ja muille asiasta kiinnostuneille. Lisäksi DDI pyrkii tulevaisuudessa myös:
• tiedottamaan alan ja yhdistyksen jäsenten toiminnasta eri julkaisukanavilla,
• järjestämään seminaareja, konferensseja ja muita vastaavia tilaisuuksia,
• toimimaan kumppanina ja konsultoijana erilaisissa kansalaisosallistumishankkeissa,
• edistämään alan kehittämistä palkitsemalla alalla ansioituneita toimijoita,
• tekemään selvityksiä ja aloitteita ja antamaan lausuntoja alan kehitykseen liittyvistä seikoista,
• toimimaan yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti,
• järjestämään tutustumis- ja opintomatkoja.

Tutustu DDI:n sääntöihin täällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *