T&K-päivä 2017

OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPÄIVÄ 21.11.2017 ESPOOSSA

Osallistuva budjetointi on ajankohtaista, nousussa, ja se halutaan viedä kaikkiin Suomen kuntiin. Tutkimus- ja kehityspäivänä kuullaan ja jaetaan tuoreimmat kuulumiset ja parhaat käytännöt kunnan osallistuvan budjetoinnin tekemiseen. Päivän aikana pääset tutustumaan uusimpiin kokeiluihin, tutkimuksiin ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuden pääpuhujina ovat Pariisin 100 miljoonan osallistuvan budjetoinnin projektin asiantuntija Yves Matthieu sekä professori Ashish Goel Stanfordin yliopistosta.

Paikka Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5

OHJELMA

9:00 Tervetuloa
Habiba Ali, kaupunginvaltuutettu ja Osallistuva Espoo -kehitysohjelman puheenjohtaja

9:30 What is the rationale behind participatory budgeting? Lessons learned from developments and practice in Europe/France
Yves Matthieu, Co-directeur de Missions Publiques
(esittely)

10:30 – 12:00 Osallistuvan budjetoinnin hyviä kokemuksia – tapausesimerkkien esittelyt ryhmähuoneissa. Valitse kaksi!

1. 21 000 euron perinnön käyttäminen ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen Vantaalla
Eeva Honkanummi, kehittämispäällikkö ja Lotta Silfverberg
Osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen kokeilu Vantaalla. Kerromme, kuinka saimme mutkan kautta kerättyä ideoita rahojen käyttöön. Mitä tarpeita 5700 asukkaan vähemmistöllä oli sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen? Lisäksi kerromme, kuinka tehdä ideoista toteuttamiskelpoisia ehdotuksia ja mihin rahat lopulta päätettiin käyttää.

2. Osallistuvaa budjetointia Tampereen Tesomalla
Antti Leskinen, kuntademokratian kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki, Strategia- ja kehittämisyksikkö
Prosessissa sovellettiin palvelumuotoilua useissa tilaisuuksissa. Mukana oli asukkaiden lisäksi viranhaltijoita ja projektihenkilöstöä. Prosessi päätyi konsensukseen, jossa sovittiin, kuinka 650.000€ käytetään Tesomajärven ympäristön viher- ja virkystysalueen kunnostukseen. Projektiryhmä sai Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnon vuonna 2016.

3. Helsingin osallisuusmalli ja sähköinen alusta
Joonas Pekkanen, ICT-kehityspäällikkö, Helsingin kaupunki
Helsinki on organisaatiouudistuksensa myötä uusinut myös osallisuusmalliaan. Mallin myötä Helsingissä ollaan ottamassa käyttöön kansainvälisen esimerkkien mukaista vuosittaista osallistuvan budjetoinnin prosessia.

4. Paris, Rennes, Montreuil. Motivation of the politicians, decision makers and the public
Yves Mathieu, Co-director Mission Publiques

5. Voting platforms and selective advertising to target underrepresented minorities
Ashish Goel, Professori, Stanford Crowdsourced Democracy Team

7. Osallistuva budjetointi Mäntykampus Kuopio
Mirja Wihuri, Kuopion Kaupunki (1. kierros)
Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Kuopiossa palvelutalo-toimintaympäristössä. Kohderyhmä koostui noin 40 osallistujasta, joiden keski-ikä oli yli 70 vuotta.

8. Kuopion Pitäjäraati-malli
Mirja Wihuri, Kuopion kaupunki (2. kierros)
Pitäjäraadit ovat Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymä pysyvä toimintarakenne. Ne edustavat osallistavaa tuotantoprosessia, jossa taloudellista vastuuta jaetaan eri alueille.

9. Rovaniemen osallistumisjärjestelmä osana uudistuvaa kuntaa
Maarit Alikoski, erityisasiantuntija, Rovaniemen kaupunki
Osana Rovaniemi 2025 kaupunkistrategiaa osallisuuden ja vaikuttamisen toteuttamisessa painotetaan uusien osallistumisen tapojen käyttöönottoa. Kehittämiseen sisältyy myös osallistuva budjetointi. Osallistuvan budjetoinnin laajasta soveltamisesta Rovaniemen kaupungilla on kokemusta aluelautakuntien toimintaan liittyen.

10. Engagement of citizens: Participatory Budgeting in Tartu as a show-case
Kristina Reinsalu
Tartu was the first city in Estonia that opens up its budget designing process for citizens and experiments with Participatory Budgeting according to scenario designed by e-Governance Academy (eGA). Kristina Reinsalu is an external consultant for City of Tartu – designing the participation model for Participatory Budgeting, consulting on implementing it and consulting the overall communication of the project.

12:00 Lounas (omakustanteinen, lähiseudun ravintoloissa vapaasti valiten)

13:00 Minimessut: työkalut, menetelmät ja alustat esittäytyvät aulassa

Future Dialog Ltd
Maptionnaire karttakyselytyökalu, Mapita Oy
Yhteisöllinen Innovointi, Taite Oy
Mesenaatti ja yhteisrahoitus, Mesenaatti

13.30 Tutkimustyöpajat ja keskustelut

13.30 – 14.30 Kaikkien tutkimustyöpajojen lyhyt esittely kahviossa 1. Krs. Valitse yksi, johon haluat tutustua tarkemmin:

1. Arvoa avoimella kirjanpidolla,
Kristiina Ullgren Arvotakomo Osk.
Minkälaisilla lohkoketjupohjaisilla sovelluksilla voisi olla demokratisovaa potentiaalia? Voiko arkiselta päällisinpuolin vaikuttava avoin kirjanpito olla tulevaisuuden demokratian musta hevonen? Tule tulevaisuustyöpajaan luonnostelemaan vaihtoehtoja seuraavan sukupolven poluiksi demokratiaan.

2. Miten ja miksi se toimii? Osallistuvan budjetoinnin kokemuksia Puolasta, Englannista ja Suomesta
Pauliina Lehtonen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto.
Työpajassa esitellään tutkimusta, jossa on tarkasteltu osallistuvan budjetoinnin toteutusta eri kaupungeissa. Havainnot antavat osviittaa erilaisista tavoista käyttää menetelmää sekä kertovat siitä, miksi osallistuva budjetointi toimii.

3. Neljäs sektori – villi ja vapaa?
Harri Raisio, yliopistonlehtori; Mikko Rask, yliopistotutkija; Maija Faehnle, Helsingin yliopisto & Suomen ympäristökeskus; Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto
Työpajassa esitellään neljänteen sektoriin liittyvää ajankohtaista tutkimusta. Tarkasteltavia näkökulmia ovat muun muassa kaupunkiaktivismi ja spontaanit vapaaehtoiset turvallisuustoiminnassa.

4. Kansalaisosallistumisen suunnittelu ja arviointi, PALO-hanke
Maija Jäske

5. Osallistuva budjetointi maakunnissa
Seija korhonen, Ritva Pihlaja
Ideoidaan ja keskustellaan miten osallistuvaa budjetointia voisi käyttää tulevissa maakunnissa?

6. Osallistuvan budjetoinnin kehittyvä toimintamalli Espoon keskuksessa, Sun Idea –tutkimushanke
Virpi Lund, Sosiaalialan lehtori, KM, Laurea AMK; Ossi Salin, Yliopettaja, YTT, Laurea AMK
Sun Idea –tutkimushanke tutkii Espoon keskuksen Mun Idea –kokeilua, jossa kehitetään osallistuvaan budjetointiin perustuvaa toimintakonseptia asukaslähtöisen kaupunginosakehittämisen välineeksi. Asukkaat ideoivat asioita, joita he itse haluaisivat tehdä asuinalueensa hyväksi ja päättävät niistä digitaalisen sovelluksen avulla.

7. Maptionnaire – asukasdemokratiaa kartalla
Timo Rüppell, Chief Technology Officer ja Festa Isufi, Inbound Marketing & Sales Lead, Mapita Oy
Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan kädestä pitäen maailman kehittyneimpään karttapohjaiseen asukasvuorovaikutuksen työkaluun, Maptionnaireen, ja näkemään, kuinka sillä voi tuottaa helposti osallistumisalustoja ja karttapohjaisia kyselyitä mm. kaupunkisuunnittelun tueksi. Lisäksi työpajassa pohditaan sitä, mitkä elementit työkalussa tukevat osallistuvaa budjetointia.

8. The secrets of designing a perfect participatory budgeting platform. What is a good participatory budgeting platform like?
Yves Mathieu, Joonas Pekkanen

14.30 Kahvit

15.00 Voting in Participatory Budgeting Elections: Theory and Practice.
Ashish Goel, Professori, Stanford Crowdsourced Democracy Team, (esittely)

15.45 – 16.15 Yhteinen reflektio ja päätös Valtuustosalissa

 

TARJOILUT
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lounas on omakustanteinen – lähistöllä on ravintoloita, joista kukin voi valita mielensä mukaisen.

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA
Osallistumismaksu 30 euroa, DDI:n jäsenille ja Espoon kaupungin kutsumille ilmainen.

DDI:n jäsenet ja Espoon kaupungin kutsumat, ilmoittautuminen lomakkeella tästä.

Ilmoittaudu ja maksa osallistumismaksusi 14.11. mennessä täältä:

Vaihtoehtoisesti voit liittyä DDI:n jäseneksi täältä:

JÄRJESTÄJÄT
Deliberatiivisen Demokratian Instituutti
BIBU-hanke (Tackling biases and bubbles in participation)
Kuntaliitto: AKE Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projekti
Espoon Kaupunki
Demos Helsinki
Open Knowledge Finland
Osuuskunta Ehta Raha

 

Kiitämme Tieteellisten seurojen valtuuskuntaa, Kuntaliittoa sekä Espoon kaupunkia avustuksista ja tuesta tapahtuman järjestämisessä.