Hur vill Borgåborna att framtidens flerspråkiga Finland ska se ut?

Alla Borgåbor välkomnas till ett Dialogcafé 13.6. för att ta ställning till vad flerspråkighet är i framtidens Finland!

Finlands språklandskap håller på att förändras. Förutom de traditionella språken finska och svenska talas det i dag allt mer bl.a. ryska, estniska, arabiska, kurdiska och somaliska. Vilka språk används i Finland i framtiden? Hjärnforskare har påvisat att det är nyttigt att kunna flera språk. Ändå har språken en ojämlik ställning inom utbildningen och i samhället överlag. Det förekommer konflikter och negativa attityder till flerspråkighet. Språkminoriteter utsätts för hatprat och fördomar.

I den offentliga diskussionen om flerspråkighet i Finland behövs väl övervägda ställningstaganden som grundar sig på fakta och dialog. Ett Dialogcafé arrangeras i Borgå 13.6. där invånarna kan diskutera med sakkunniga och tillsammans med dem forma ett ställningstagande om flerspråkighetens betydelse. Cafédiskussionen arrangeras som ett samarbete mellan Deliberatiivisen demokratian instituutti, Konestiftelsen, Svenska kulturfonden och Borgå medborgarinstitut.

Fakta, diskussion och ett politiskt ställningstagande

I Dialogcaféet bjuds på fakta, kaffe och kultur. Deltagarna ges en möjlighet att påverka. Caféet är öppet för alla som är intresserade av engagerande diskussioner. Professor Jyrki Kalliokoski från Helsingfors universitet och generalsekreterare Reetta Kettunen från Delegationen för informationsspridning inleder diskussionen. Deltagarna har möjlighet till en öppen diskussion med inledarna och med varandra.

Målsättningen är att påverka de politiska besluten. På basis av diskussionen sammanställs deltagarnas gemensamma ståndpunkt, som beslutsfattarna förväntas ge ett svar på. Riksdagsman Mikaela Nylander deltar i diskussionen.

ANMÄLAN

Dialogcaféet arrangeras 13.6. kl. 16.30–20.30 på Borgå medborgarinstitut, Mannerheimvägen 15.

Caféet riktar sig till alla som fyllt 18 år. Vi hoppas på deltagare i olika åldrar och med olika bakgrund. 30 deltagare ryms med. Platserna lottas ut bland alla anmälda för att man ska få ett representativt urval av invånarna i Borgå.  Anmäl dig här https://www.webropolsurveys.com/S/9CBA422E84120531.par .