Dialogkafé i Borgå

Flerspråkighet i framtidens Finland

Tid och plats: tisdag 13.6.2016 kl 16.30–20.30

Borgå medborgarinstitut, Villenkammari. Mannerheimgatan 15, 06100 Borgå

Vilka språk behöver vi kunna i framtiden? Hur många, på vilken nivå och varför? Är språkkunskap Finlands nyckel till framgång?

Ditt lokala dialogkafé välkomnar dina synpunkter! Dialogkaféet är ett nytt och avslappnat sätt att delta och påverka. Det möjliggör intressanta möten över kaffe och bra samtal. Förberedda inlägg av kunniga inledare ingår. Avslutningsvis eftersträvas ett gemensamt ställningstagande. Dansaren Sofi Kyrklund-Ramirez medverkar. Målet med dialogkaféer är att förbättra kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter, bredda den offentliga debatten med överlagda synpunkter på gräsrotsnivå och uppmärksamma beslutsfattare på dem.

Evenemanget är kostnadsfritt och tvåspråkigt (finska, svenska). Tolkning till engelska ordnas vid behov. Har du fyllt 18? Välkommen med din anmälan på adressen https://www.webropolsurveys.com/S/9CBA422E84120531.par

Program

16.30–17.00 Servering och anmälan

17.00–17.15 Välkomstord – varför är vi här?

17.15–17.45 Förberedda inlägg

  • Yksilön ja yhteiskunnan monikielisyys kielitieteen näkökulmasta Suomen kielen professori Jyrki Kalliokoski, Helsingin yliopisto
  • Gränserna för mitt språk är gränserna för min värld. Om värdet av att tala flera språk i Finland FD Reetta Kettunen, Delegationen för informationsspridning

17.45–18.15 Frågor till talarna

18.15–20.00 Diskussion i mindre grupper

20.00–20.25 Omröstning – vad enas vi om?

20.25–20.30 Slutord

Vi hoppas på deltagare i olika ålder och med olika modersmål – inga förkunskaper behövs, bara personligt intresse av att diskutera kring temat! Dialogkaféerna rymmer 30 deltagare. Deltagarna lottas ut bland alla intresserade, så att gruppen representerar ortens befolkning så mångsidigt som möjligt. Undre åldersgräns 18 år. Alla deltagare får ett presentkort, värde 20 euro. Läs mer www.deliberaatio.org

Vaikuttamiskahvilat – Dialogkaféet på Facebook: www.facebook.com/vaikuttamiskahvilat/