Mikä Vaikuttamiskahvila?

Kenelle? Ja ennen kaikkea – miksi?

Vaikuttamiskahvilat on suunnattu kaikille asukkaille. Ennakkotietoa tai -mielipiteitä aiheesta ei tarvita. Mukaan toivotaan mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ja eritaustaisia asukkaita. Vaikuttamiskahvilat on suunnattu yli 18-vuotiaille ja niihin mahtuu 30 osallistujaa. Osallistujat arvotaan ilmoittautuneiden joukosta siten, että osallistujajoukko edustaa mahdollisimman monipuolisesti erilaisia paikallisia asukkaita. Näin varmistetaan, että osallistujien tapahtumassa tuottama kannanotto huomioi erilaisten ihmisten äänen. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan, tarvitsemme juuri sinua! Osallistujat palkitaan 20 euron lahjakortilla.

Tapahtumien tavoite on tuoda asukkaiden arkitieto tukemaan poliittista päätöksentekoa. Kun erilaiset asukkaat ovat mukana vaikuttamassa, saadaan aikaan laadultaan parempia ja kestävämpi päätöksiä.  Perinteisten vaikuttamistapojen rinnalle tarvitaan uusia tapoja osallistua. Uusia vaikuttamisentapoja tarvitaan, koska meitä osallistujiakin on monenlaisia. Asioihin vaikuttaminen ei saa olla vain pienen piirin juttu.

Mitä Vaikuttamiskahvilassa tapahtuu?

Vaikuttamiskahvilassa osallistujat saavat tietoa aiheesta ja pääsevät tenttaamalla alan asiantuntijoita. Tämän jälkeen kokoonnutaan pienempiin ryhmiin vaihtamaan näkemyksiä ja etsimään yhteisiä ratkaisuja. Illan päätteeksi osallistujien tuottamat mielipiteet ja ratkaisut kootaan yhteen äänestystä varten. Äänestyksellä selvitetään kaikkien osallistujien yhteinen näkemys Vaikuttamiskahvilan teemaan. Näin syntyy Vaikuttamiskahvilan virallinen kannanotto. Koska kyseessä on kahvila, tapahtuman ohjelmassa on myös maksutonta tarjoilua ja aiheeseSäätytalo_World Cafeen virittävää kulttuuriohjelmaa.

Mihin kannanottoa käytetään?

Julkinen keskustelu kaipaa harkittuja ja tietoon perustuvia asukkaiden yhdessä pohdittuja kannanottoja. Näitä tarvitaan yksittäisten aktiivisten vaikuttajien näkemysten rinnalle. Vaikuttamiskahvilassa tuotettu kannanotto on sellainen. Järjestäjien tehtävänä on saattaa kannanotto mahdollisimman laajaan levitykseen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ovat lisääntyneet vastakkainasettelua lietsovat mielipiteet, kun päinvastoin olisi aika etsiä yhteistä näkemystä. Kannanotto kiinnostaa myös viranomaisia ja päätöksentekijöitä. Kannanotto toimitetaan paikallisille ja valtakunnan tason päätöksentekijöille, jotta asukkaiden ääni näkyisi vahvemmin heitä koskevissa päätöksissä.

Nyt on tilaisuutesi kuulla eri alojen asiantuntijoita ja olla mukana muodostamassa kansalaisten kannanottoa! Tule sellaisena kuin olet!