Kuopion vaikuttamiskahvila

Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus?

Kuopion vaikuttamiskahvila järjestettiin keskiviikkona 27.4. klo 16.30–20.30 museokahvila Wanha Cafééssa.

Tutustu osallistujien kannanottoon tästä Kuopion vaikuttamiskahvila osallistujien kannanotto (huom. vastineet tämän sivun alalaidassa).

Vaikuttamiskahvila on uusi ja rento tapa osallistua ja vaikuttaa.

Ovatko kuopiolaisten mahdollisuudet hyvään arkeen yhdenvertaiset? Onko eriarvoisuus lisääntynyt, ja jos on – miten se näyttäytyy kuopiolaisille? Miten eriarvoisuutta voidaan vähentää, vai voidaanko?

Kuopion Vaikuttamiskahvilassa näihin kysymyksiin haettiin paikallisten asukkaiden miekuopio_kahvila2lipiteitä. Vaikuttamiskahvilassa kohdattiin ja keskusteltiin kahvikuppien äärellä, kuultiin ja tentattiin asiantuntijoita sekä muodostettiin kuopiolaisten asukkaiden kannanotto. Tapahtuma oli maksuton.

Ohjelma

  • 16.30 Kahvipöytäbuffet ja ilmoittautuminen
  • 16.50 Kaksi Suomea ja valokuvia
  • 17.00 Tervetuloa – miksi olemme täällä? Tiedeasiamies Kalle Korhonen, Koneen Säätiö & dosentti Harri Raisio, HTT, Vaasan yliopisto
  • 17.15 Asiantuntijat kertovat: Professori Juho Saari, VTT, Itä-Suomen Yliopisto (alustava) & Tiedetoimittaja Minna Malja, Kaksi Suomea -projekti
  • 17.45 Asiantuntijat osallistujien tentattavana
  • 18.10 Kahvipöytäkeskustelua pienporukoissa (tauko välissä)
  • 19.55 Äänestys – mistä olemme samaa mieltä!
  • 20.20–20.30 Loppusanat Kansanedustaja Sari Raassina. Kuopion kaupunginvaltuuston vpj ja Tasa-arvo asiainneuvottelukunnan pj.

Toivomme mukaan mahdollisimman paljon eri-ikäisiä ja -taustaisia asukkaita – et tarvitse muuta kuin kiinnostuksen aiheeseen. Vaikuttamiskahvila oli suunnattu yli 18-vuotiaille ja niihin mahtui 30 osallistujaa. Osallistujat arvottiin ilmoittautuneiden joukosta siten, että osallistujajoukko edustaa mahdollisimman monipuolisesti erilaisia paikallisia asukkaita. Iltaan kuului tarjoilua. Osallistujat saivat panoksestaan 20 euron lahjakortin.

Vaikuttamiskahvilat Facebookissa, tykkää, kysy ja keskustele: https://www.facebook.com/vaikuttamiskahvilat/

VASTINEET

Setlementti Puijolan vastine

Kuopion kokoomuksen valtuustoryhmä käsitteli Kuopion vaikuttamiskahvilan kannanottoa. Vaikuttamiskahvilaa pidettiin sinänsä hyvänä asia. Ryhmän mukaan kaikki ideat kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ovat kannatettavia. Vaikuttamiskahvila nähtiin yhdeksi keinoksi tuoda yhteiskunnallisia epäkohtia ja kehittämisideoita esille. Kansalaisten vapaa kuuleminen lisää valtuustoryhmän mukaan kaupungin lähidemokratian toteutumista. Menetelmän kehittämisen näkökulmasta valtuustoryhmä kuitenkin korostaa sen tärkeyttä, että keskustelu teemoitettaisiin ennakkoon tarkemmin, jotta keskustelu ei rönsyilisi liikaa. Teemoittaminen mahdollistaisi jämäkämmän keskustelun ja johtopäätösten tekemisen.