Mikkeli-foorumi

Mikkelissä toteutettiin vuoden 2011 lopussa Mikkeli-foorumiksi kutsuttu deliberatiivinen kansalaisfoorumikokeilu, jonka aiheena oli tulevaisuuden aluejohtokunnat. Mikkelissä oli jo aikaisemmin käytetty Mikkeli-foorumikonseptia avoimena keskustelufoorumina kuntalaisille. Myös sähköinen MinunMikkelini.fi-osallistumisalusta oli käytössä. Aiheen valinta pohjautui Mikkelin alueella 2000-luvulla tapahtuneisiin kuntaliitoksiin, joiden yhteydessä oli perustettu erilaisia alueellisia elimiä turvaamaan kuntalaisten vaikutusvaltaa keskuskuntaan liittyneiden kuntien alueilla. Haukivuoren ja Anttolan alueille oli perustettu aluejohtokunnat vuosina 2006 ja 2001, ja Mikkelin maalaiskunnan alueelle kylien neuvottelukunta 2001. Haukivuoren aluejohtokunnan määrääaikainen toimikausi oli päättymässä, ja Mikkeli-foorumin tehtävänä oli pohtia, tarvitaanko vastaavanlaisia lähidemokratiaelimiä vielä jatkossakin, ja millaisia niiden tulisi olla.

Osallistumisen tarkoitus

Mikkeli-foorumin rooli oli toimia kaupunginvaltuuston ja –hallituksen neuvonantajana kaupungin päätöksentekojärjestelmää ja lähidemokratiaa kehitettäessä.

Ajankohta

Mikkeli-foorumi kokoontui neljänä peräkkäisenä keskiviikkona marras-joulukuussa 2011 klo 17-20. Julkilausuma luovutettiin valtuustolle tammikuussa 2012.

Järjestävä taho ja rahoitus

Aloite Mikkeli-foorumin järjestämiseen tuli Mikkelin kaupungin kehitysjohtajalta. Käytännön järjestelyistä vastasivat Turun yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat sekä kaupungin virkamiehet. Tutkijoiden vastuulla oli erityisesti prosessin suunnittelu, kutsukirjeiden muotoilu, kyselylomakkeiden valmistelu ja raatitapaamisten johtaminen. Kaupungin työntekijän tehtävänä oli tiedottaminen ja markkinointi, postitus ja muut toimistotehtävät sekä tilat ja tarjoilut. Projektiryhmään kuului kymmenen jäsentä edustaen olemassa olevia aluejohtokuntia, hallintoa, alueella olevaa yliopisto sekä tutkijat. Mikkeli-Foorumin rahoittivat Tekes ja Mikkelin kaupunki.

Osallistujat

Osallistujat valittiin avoimella ilmoittautumisella mainostamalla lehdissä, internetissä, radiossa ja esitteellä. 20 mikkeliläistä ilmoittautui foorumityöskentelyyn, ja lopulta foorumityöskentelyyn osallistui 16 henkilöä. Kohderyhmänä oli kaikki kuntalaiset, ja erityisesti niiden alueiden, joilla oli alueellinen toimintaelin.

Deliberaatio, päätöksenteko ja julkisuus

Ensimmäisellä kerralla osallistujat tutustuivat, kävivät läpi työskentelyohjeita ja tarkensivat kysymyksenasettelua sekä laativat kysymyksiä asiantuntijoille. Toisella kerralla osallistujat kuulivat asiantuntijoita ja esittivät heille kysymyksiä ja kommentteja avoimessa yleisötilaisuudessa. Kolmannella ja neljännellä kerralla osallistujat työstivät julkilausuman sisältöä tutkijoiden toimiessa sihteereinä. Keskustelut tapahtuivat osittain kahdessa pienryhmässä moderaattorien johdolla, ja tutkijoiden koostama teksti toimitettiin osallistujille jokaisen tapaamiskerran jälkeen. Julkilausumaan kirjattiin selkeästi kiistanalaiset kysymykset.

Lähteet ja linkkejä

Niinikoski, Marja-Liisa ja Setälä, Maija (2012). Deliberatiivisen demokratian keinoja testaamassa: foorumikokeilu osana kunnallista päätöksentekoa. Hallinnon tutkimus, 31(4), 261-76.

http://www.minunmikkelini.fi/wp-content/uploads/2012/01/Mikkeli-Foorumin-julkilausuma_23012012.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *