”Hyvät katsojat, bästa tittare”

Publicerar här min senaste kolumn för tidningen Östra Nyland (28.2.2013)
Jag är intresserad av hur demokratin anpassar sig till medialiseringen av samhället. Tänkte att denna text kunde passa här trots att den inte direkt handlar om deliberation.
– John Grönvall

………………………………

Jag blev glatt överraskad när jag via internet kunde följa med Lovisa stads senaste fullmäktigemöte. I en representativ form av demokrati är det sunt att få insikt i hur våra ledamöter representerar oss i praktiken. Det är ett utmärkt sätt att göra beslutsfattande i staden mer transparent.

För några år sedan var jag med och startade televiseringen av Helsingfors fullmäktigemöten. Till dess bevakades möten av två journalister från sessionssalens läktare. Efter några år av medierad fullmäktigepolitik är det intressant att se hur tv-sändningen inverkat på fullmäktiges arbete.

I korthet kan man konstatera att pressen generellt blivit bättre på att bevaka det som händer i fullmäktige. Televiseringen har också gjort att frånvaron har minskat markant.
Samtidigt har inläggen blivit mer uttrycksfulla och längden på mötet har i snitt förlängts med en timme. Speciellt när det närmar sig val verkar föredragen förlängas. Man vill ge ett gott och säljande intryck av sig själv. Kampanjen är ju ändå ett ”race”, en tävling om vem som får mest synlighet i media.

Som medborgare har vi ett veto, vi kan låta bli att rösta på vår egen kandidat om denne inte har lyckats framhäva sig i fullmäktige. Vi kanske inte köper de argument som vår invalda ledamot använder när vi väl får ta del av dem i media. Demokratin i samhället har börjat likna någon form av ”business as usual”. I vårt nyliberala samhälle är kunden alltid i fokus.

Gymnasier slås ihop för att studenterna skall få en bättre möjlighet till specialisering och en chans att klara sig på den tuffa marknaden. I lärarrummen har man börjat tala om studenterna som våra kunder. Senast jag var på biblioteket och berömde utbudet av facklitteratur svarade bibliotekarien: vi tar väl hand om våra kunder.  Biblioteket om något är väl public-service? Jag är inte kund vid biblioteket, jag är en medborgare ute efter bildning. Likaså, när cheferna för pressen bestämmer profil för sin tidning eller sin tv-kanal, blir det viktigaste att kundernas önskemål tas i beaktande.

Det internationella och nationella utbudet av nyheter är idag stort och källorna lätt tillgängliga för alla. Följaktligen har journalisterna förlorat sin roll som gatekeepers. Nyheter har blivit en olönsam affär för de kommersiella medierna.  Däremot återstår ett fortsatt behov att bevaka det regionala. Ur demokratisk synvinkel är det därför särskilt viktigt med en fungerande public-service.

När YLE:s finansiering nu har ändrat från att vara licensburen till att ha blivit skattebunden måste Rundradion i princip också konkurrensutsättas. Det vill säga, om inte förvaltningsrådet lyckas sälja sina argument kan riksdagen få för sig att skattemedlen borde användas till något lönsammare. Hur går det då med nyhetsjournalistens samhällsbevakande uppdrag?

Att televisera fullmäktige är därför ett utmärkt initiativ. Förhoppningsvis kan den medieerfarne ledamoten också i framtiden avstå från att öppna sitt anförande med ett: bästa tittare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *