Sunnittelisitko yhdistyksellemme logon?

Deliberatiivisen demokratian instituutti ry:n logokilpailu

Deliberatiivisen demokratian instituutti ry etsii logoa avoimella kilpailulla 4.3. – 21.4.2013. Logon tulisi ilmentää yhdistyksen visiota, eli deliberatiivista kansalaiskeskustelua ja sen edistämistä. Lisätietoja yhdistyksen tarkoituksesta voit lukea täällä. Logo tulee näkymään yhdistyksen blogissa, paperisessa viestinnässä ja muissa painetuissa materiaaleissa.

Vaatimukset

– Logon pitää toimia digitaalisessa ja painetussa viestinnässä sekä PR-tuotteissa.

– Logon pitää toimia sekä värillisenä että mustavalkoisena.

– Logo voi sisältää yhdistyksen koko nimen tai nimen osan. Logon pitää kuitenkin toimia myös ruotsinkielisessä ja kansainvälisessä kontekstissa.

– Logo kuvaa yhdistyksen tarkoitusta.

Säännöt

Kilpailun järjestäjä: Deliberatiivisen demokratian instituutti ry

Kilpailuaika: 4.3. – 21.4.2013

Tulosten julkistus: Toukokuussa 2013

Palkintotilaisuus: Tutkimus- ja kehittämispäivät 31.10.2013

Osallistumisoikeus ja ohjeet

Kilpailuun voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta DDI:n hallituksen jäseniä. Logon voi tehdä käsin tai tietokoneella. Kukin suunnittelija voi osallistua enintään kahdella (2) logosuunnitelmalla. Tiedosto tulee nimetä niin, että siitä käy ilmi työn numero sekä suunnittelijan nimi (esim. 1_etunimi.sukunimi.pdf). Kaikissa kilpailuun osallistuvissa töissä tulee olla nimi työn oikeassa alalaidassa.

Kilpailutöiden toimitus

Kilpailutyöt toimitetaan yhdistyksen sihteerille A4-koossa sähköisesti (JPG, PDF tai TIFF) osoitteeseen deliberaatio@gmail.com. Tiedoston maksimikoko on 10 MB. Kilpailutöihin liitetään tekijän/tekijöiden nimimerkit ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Kilpailutöiden arviointi

Ehdotuksia käsitellään anonyymeinä. Kilpailuehdotukset julkistetaan yhdistyksen nettisivuilla 22.4., ja niistä voi käydä keskustelua 28.4.2013 asti. Kilpailun voittajan valitsee yhdistyksen hallitus keskustelemalla deliberatiivisesti kilpailutöistä kokouksessaan huhti-toukokuun vaihteessa. Kilpailutöiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, huomioarvoon ja yhteensopivuuteen yhdistyksen tarkoitusperän kanssa sekä tekniseen ja visuaaliseen toimivuuteen eri kokoisissa sähköisissä ja painetuissa käyttöympäristöissä.

Tulosten julkistaminen

Tulokset julkistetaan toukokuussa 2013. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sekä asiasta tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Palkinnot ja muut tunnustukset

Kilpailun voittajatyö saa yllätyspalkinnon sekä DDI:n logolla varustetun diplomin, jotka luovutetaan DDI:n tutkimus- ja kehittämispäivillä 31.10.2013. Logon tekijä mainitaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan DDI:n julkaisemissa julkaisuissa. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kannustuspalkinto.

Tekijänoikeudet

Voittajatyön tekijä(t) sitoutuu/sitoutuvat siirtämään kaikki tekijänoikeudet yhdistykselle. Yhdistyksellä on oikeus tehdä logoon muutoksia.

Logon käyttöönotto

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden olla valitsematta voittajaa tai olla ottamatta käyttöön voittanutta ehdotusta. Voittajatyön ja siihen liittyvien elementtien oikeudet siirtyvät kokonaisuudessaan Deliberatiivisen demokratian instituutti ry:lle. Kaikkien muiden kilpailutöiden osalta tekijänoikeus säilyy tekijällä. Mikäli voittajatyön logo otetaan käyttöön, se näkyy syksystä 2013 alkaen yhdistyksen tuottamissa dokumenteissa, julkaisuissa, PR-tuotteissa sekä verkkosivuilla.

 

Lisätietoja osoitteesta deliberaatio@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *