Ruohonjuuritason deliberatiivinen demokratia testissä Helsingin kaupunginosissa

Vuoden 2013 aikana tullaan kokeilemaan, miten deliberatiivisen demokratian periaatteet ja mallit soveltuvat käytännössä kaupunginosatasolle. Helsingin kaupunki on valinnut avoimen haun perusteella kymmenen lähidemokratiahanketta eri kaupunginosista. Hankkeet on suunniteltu ja toteutetaan alueiden järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden voimin, ja niiden tarkoitus on kokeilla uusien osallistumismallien soveltuvuutta lähellä kansalaisia, heidän omassa asuinympäristössään. Esimerkiksi Kaupunkilaisten raati -hankkeessa sekä Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin lähidemokratiapilotissa sovelletaan deliberatiivista kansalaiskeskustelua ruohonjuuritasolla. Mielenkiintoista nähdä, millaisia kokemuksia hankkeista saadaan vuoden lopussa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *