Category Archives: Uutiset

Marraskuussa järjestettiin kansalaiskeskustelu ruotsin kielestä

Staffan Himmelroos

Mitä tutkittiin ja miten?

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten keskustelu pienryhmissä vaikuttaa osallistujien mielipiteisiin ja kansalaiskeskusteluun osallistui yhteensä 326 henkilöä. Keskustelijat osallistuivat joko Tampereella järjestettyyn tapahtumaan tai nettipohjaiseen keskusteluun. 216 osallistujaa saapui Tampereelle keskustelemaan joko 22. tai 23. marraskuuta, kun taas 110 osallistui nettipohjaiseen keskusteluun marraskuun 11. ja 23. välisenä aikana. Tampereen keskustelu käytiin ryhmähuoneissa, nettikeskustelu käytiin webbikameroiden ja mikrofonien avulla.

Continue reading

Puntarointi, julkinen harkinta vai keskusteleva demokratia?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet termeinä mediassa ja tieteessä viime vuosina. Tämä kehitys on osa laajempaa ‘demokratiasoppaa’, jossa kansalaisten osallistumisesta päätöksentekoon puhutaan mitä erilaisemmilla käsitteillä (Hendriks, 2009). ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomeen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta useissa eri yhteyksissä. Alan ensimmäisenä yhdistystoimijana Suomessa Deliberatiivisen Demokratian Instituutti (DDI) tarttui tähän haasteeseen ja käynnisti syksyllä 2014 käännöskilpailun, jossa etsitään deliberaatiolle suomennosta. Kilpailun tavoitteena on samalla herättää tieteellistä ja yhteiskunnallista keskustelua demokratiakäsityksistä Suomessa. Continue reading

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia -termien käännöskilpailun tulokset

Äänestystulokset (ääniä yhteensä 31):

Vaihtoehto Deliberaatio Deliberatiivinen demokratia Äänet Sijoitus
1 Yhteispohdinta ? 1 7.
2 Kehityskeskustelu ? 0
3a Dialogi Dialogidemokratia 0
3b Dialogi Dialogikansanvalta 0
4 Harkinta Harkitseva kansanvalta 0
5 Julkinen harkinta Julkisen harkinnan demokratia 6 2.
6a Keskustelu Keskusteleva demokratia 6 2.
6b Keskustelu Keskustelukansanvalta 0
7a Neuvottelu Neuvotteleva demokratia 0
7b Neuvottelu Neuvotteleva kansanvalta 0
7c Neuvottelu Kansanneuvottelu 0
8 Osallistaminen Osallistava demokratia 4 4.
9 Osallistuva keskustelu Osallistuvan keskustelun demokratia 2 5.
10a (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi Puntaroiva demokratia 9 1.
10b (Demokraattinen/ kansanvaltainen) puntarointi Puntaroiva kansanvalta 2 5.
11 Perustelu Perustelukansanvalta 1
12 ? Tutkiva demokratia 0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Puheenjohtaja Mikko Rask suorittamassa ääntenlaskua Ravintola Plevnassa.

Kolme eniten ääniä saanutta

(A) Demokraattinen/ kansanvaltainen puntarointi & Puntaroiva demokratia

(B) Keskustelu & Keskusteleva demokratia

(C) Julkinen harkinta

Lue lisää

Call for Papers: Superdemocracy Conference 2014

University of Jyväskylä is organizing a conference in November 2014 with the title Assessing the participatory turn and ‘new democracy. Keynote speakers include some of the world’s leading political scientists and democratic theorists such as Prof. Mark Warren. Call for papers is now open until the 31st of August, and full details can be read here.

Deliberaatioalan opetusta Suomessa

DDI kartoitti keväällä 2013 deliberaatioalan opetusta Suomessa kyselyllä, joka lähetettiin 40 yliopistoprofessorille politiikkatieteissä, hallintotieteissä, filosofiassa, sekä sosiaali- ja/tai yhteiskuntapolitiikassa. Kyselyn perusteella vaikuttaa, että deliberaatio-aiheen opetus yliopistotasolla on Suomessa melko vähäistä ja hajanaista. Joitakin kursseja kuitenkin löytyy politiikan ja filosofian opintojen yhteydestä mutta mitenkään opintojen keskiössä deliberaatio-aihe ei ole. Yksi havaittava trendi alan opetustarjonnasta on interaktiivisuuden korostuminen. Esimerkiksi Vaasan yliopiston järjestämällä kurssilla ”Deliberatiivinen hallinta ja kompleksisuus hyvinvointiyhteiskunnassa” osallistuvat deliberatiivisen menetelmiin perustuvan sovelluksen toteuttamiseen teoriaopintojen lisäksi. Vastaava konsepti on myös Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan oppiaineessa järjestettävällä ”Ympäristöpoliittinen harkinta” kurssi, jota vedän.Delib

Continue reading