Author Archives: Maija

Tervetuloa deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään 30.10.2014!

DDI_FI_3

Teema: SUOMEN KESKUSTELEVA DEMOKRATIA

Paikka: Monitoimitalo, Satakunnankatu 13, Tampere & #DDI2014

Politiikan ja demokratian tutkimuksessa on tapahtunut “deliberatiivinen käänne”, jonka myötä niin tutkijat kuin päättäjätkin ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota keskustelun ja julkisen harkinnan rooliin demokraattisessa päätöksenteossa. Continue reading

Keksitkö sinä deliberaatiolle suomennoksen?

Deliberaatio ja deliberatiivinen demokratia ovat yleistyneet käsitteinä julkisessa keskustelussa ja tieteessä. ‘Deliberaatio’ vierasperäisine konsonantteineen ei kuitenkaan istu suomenkieleen kovin hyvin, ja sille on toivottu suomenkielistä vastinetta eri yhteyksissä. Miten deliberaatio tulisi sinun mielestäsi suomentaa joukkoviestimissä, hallinnossa tai koulutuksessa? Continue reading

Onnistunut deliberaatio vaatii oikean menetelmän

Deliberaation toteutusmalleja kohtaan esitetään monia epäluuloja. Niitä ei pidetä vakavasti otettavina, ne leimataan herkästi intomielisten puuhasteluksi tai niiden katsotaan suosivan vain innokkaimpia ja äänekkäimpiä kansalaisia. Erityisesti politiikassa aktiiviset toimivat ihmiset ja viranhaltijat epäilevät ns. tavallisten kansalaisten kykyä käsitellä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Continue reading

MIT:n professori Lawrence Susskindin yleisöluento 9.6.2014 klo 9

Tulevaisuuden kestävät ilmasto-, luonnonvara- ja energiaratkaisut eivät todennäköisesti kompastu teknologisiin haasteisiin, vaan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden rajoihin sekä päätöksenteon ja yhteistoiminnan ongelmiin. Tarve uudenlaisiin ristiriitojen käsittelytapoihin on kova ja tulee vain kasvamaan.

Professori Lawrence Susskind (MIT) pitää kaikille avoimen yleisöluennon:

Is there a better way to solve complex environmental and land-use conflicts? Lessons from thirty years of international experience

Aika: Maanantaina 9. kesäkuuta 2014 klo 9.00-11.30

Paikka: Kauppakorkeakoulun juhlasali, Runeberginkatu 14-16
Lisätietoja Aalto yliopiston sivuilla täällä

Call for Papers: Superdemocracy Conference 2014

University of Jyväskylä is organizing a conference in November 2014 with the title Assessing the participatory turn and ‘new democracy. Keynote speakers include some of the world’s leading political scientists and democratic theorists such as Prof. Mark Warren. Call for papers is now open until the 31st of August, and full details can be read here.

Deliberatiivisen demokratian T&K-päivät jälleen 30.10. – teemana Suomen keskusteleva demokratia

Viime syksynä järjestetty deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä oli suurmenestys niin mielenkiintoisten puhujien, keskustelijoiden kuin aktiivisten työryhmienkin ansiosta. Deliberaatio siis näyttää kiinnostavan Suomessa, ja demokraattisia innovaatioita kokeillaan parhaillaan useissa kaupungeissa.

Vuoden 2014 T&K-päivien teemana on Suomen keskusteleva demokratia. Tutkimus- ja kehittämispäivät järjestetään tänä vuonna 30. lokakuuta Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Ohjelmassa on luvassa mm. ulkomaisten ja kotimaisten tutkijoiden ja demokratia-asiantuntijoiden alustuksia sekä työryhmiä. Lisätietoja puhujista ja Call for papers päivitetään “T&K-päivä 2014”-osioon tänne.

Stay tuned!