Author Archives: Harri

Vaikuttamiskahvilat – asukkaiden asiantuntijuus päätöksiä tukemaan

banneri

Kevään 2016 aikana uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Deliberatiivisen Demokratian Instituutti ry järjestää Vaikuttamiskahviloita Kuopiossa, Porvoossa, Helsingissä ja Rovaniemellä yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa. Vaikuttamiskahviloissa asukkaat pääsevät tenttaamaan asiantuntijoita ja muodostamaan kannanotot polttavan ajankohtaisiin teemoihin. Kuopiossa aiheena on eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja Porvoossa kieliosaaminen tulevaisuuden Suomessa. Rovaniemellä kahvitellaan ympäristöasioista ja asukasvaikuttamisen tavoista ja Helsingissä pohdituttaa maahanmuutto ja ihmisoikeudet.

Continue reading

Deliberatiivinen organisaatioraati luo oppimisen ja osallistumisen kulttuuria työyhteisöön.

Organisaatiokehittäminen edellyttää useiden toisiinsa kytköksissä olevien asioiden yhteensovittamista, jolloin organisaatiorakenteet, toiminnot sekä henkilöstö pyrkivät saumattomasti kohti yhteistä tavoitetta. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä on jatkuvaluontoinen vuorovaikutus toimintaympäristön kesken. Toimintaa kehittäessä on kyettävä aistimaan muutokset, niin yhteiskunnassa, henkilöstössä kuin toimijaverkostossakin. Vaasan keskussairaalan onkologian klinikka oli suuren haasteen edessä tavoitteenaan vastata terveydenhuollon moniammatillisiin ja kompleksisiin haasteisiin. Kehittämisprojektin tavoitteeksi asetettiin pyrkimys kohti Suomen parasta onkologian klinikkaa.

Continue reading

Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa

Suomi on saanut uuden Juha Sipilän johtaman hallituksen. Hallituksen ohjelma on kirjoitettu aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin kuin hallituksen muodostaja lupaili. Ohjelma on selkeästi hyvin strateginen. Siinä on nostettu hallituksen valitsemat pääasiat vahvasti esille, ja perinteiset kirjaukset kaikista toimialoista ja niiden edistämisestä on jätetty kokonaan pois. Kaikissa aihekokonaisuuksissa ovat vain vision tyyppiset tavoitteet sekä muutama kärkihanke, joissa on muutama konkreettinen tavoite.

Continue reading