Author Archives: Minna Lepistö

Osallistuvan päätöksenteon seminaari

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke ovat käynnistäneet osallistuvaa päätöksentekoa käsittelevän seminaarisarjan syksyllä. Seminaarisarjan tarkoituksena on tarjota foorumi keskustelulle osallistuvan päätöksenteon ja suunnittelun uusista suuntauksista, käytännöistä, ongelmista ja kehittämistarpeista. Seminaari on suunnattu päätöksenteon, politiikan ja suunnittelukäytäntöjen tutkijoille, asiantuntijoille ja jatko-opiskelijoille. Continue reading

Kirjanjulkistamisseminaari: osallistuva päätöksenteko kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa

Aika: perjantai 18. syyskuuta 2015 klo 13-15
Osoite: Helsingin yliopisto, Kuluttajatutkimuskeskus Unioninkatu 40, Metsätalo
Järjestäjätahot: Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus ja PE2020 hanke

Ilmoittautuminen: 15.9. mennessä osoitteeseen tuula.a.salo@helsinki.fi

Monimutkaiset ympäristökysymykset vaativat uudenlaisia menetelmiä
Dosentti Mikko Raskin ja professori Richard Worthingtonin toimittamassa kirjassa Governing Biodiversity through Democratic Deliberation (Routledge, 2015) kansainvälinen 30 tutkijan ryhmä arvioi uuden kuulemismenetelmän roolia kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa.
Continue reading