OSALLISTUVAN BUDJETOINNIN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISPÄIVÄ 21.11.2017 ESPOOSSA

Osallistuva budjetointi on ajankohtaista, nousussa, ja se halutaan viedä kaikkiin Suomen kuntiin. Tutkimus- ja kehityspäivänä kuullaan ja jaetaan tuoreimmat kuulumiset ja parhaat käytännöt kunnan osallistuvan budjetoinnin tekemiseen. Päivän aikana pääset tutustumaan uusimpiin kokeiluihin, tutkimuksiin ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Tilaisuuden pääpuhujana on Pariisin 100 miljoonan osallistuvan budjetoinnin projektin asiantuntija Yves Matthieu.

Paikka Espoon valtuustotalo, Espoonkatu 5

OHJELMA
9:00 Tervetuloa
9:30 Keynote 1: Miksi maailma tarvitsee osallistuvaa budjetointia? Miten sitä on tehty Pariisissa vuodesta 2014 – 2016, nyt 100 miljoonalla? Yves Matthieu, Co-directeur de Missions Publiques, Ranska (esittely)
10:30 Osallistuvan budjetoinnin hyviä kokemuksia – CASET
Tulossa ainakin Espoo, Helsinki, Tampere, Pariisi. Ilmoita omasi mukaan tästä!
12:00 Lounas (omakustanteinen)
13:00 Minimessut: työkalut, menetelmät ja alustat esittäytyvät
13:30 Tutkimustyöpajat ja keskustelut. Ilmoita omasi mukaan tästä!
15:00 Keynote 2: (ei vielä varmistunut)
16:15 Päätös

TYÖPAJAT
Haluamme sinun tietotaitosi mukaan siivittämään menetelmän leviämistä entistä laajemmalle Suomessa. Lähetä kuvaus työpajastasi 24.9. mennessä. Valinnat tehdään seuraavalla viikolla.

KENELLE
Seminaaripäivä kokoaa yhteen tutkijat, viranhaltijat, päättäjät ja kansalaisyhteiskunnan toimijat, jotka haluavat oppia soveltamaan osallistuvaa budjetointia, perehtyä aiheen tutkimukseen ja keskustella muiden osallistuvasta budjetoinnista kiinnostuneiden kanssa.

TARJOILUT
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Lounas on omakustanteinen – lähistöllä on ravintoloita, joista kukin voi valita mielensä mukaisen.

ILMOITTAUTUMINEN JA HINTA
Osallistumismaksu 30 euroa, DDI:n jäsenille ja Espoon kaupungin kutsumille ilmainen.

DDI:n jäsenet ja Espoon kaupungin kutsumat, ilmoittautuminen lomakkeella tästä.

Ilmoittaudu ja maksa osallistumismaksusi 14.11. mennessä täältä:

Vaihtoehtoisesti voit liittyä DDI:n jäseneksi täältä:

JÄRJESTÄJÄT
Deliberatiivisen Demokratian Instituutti
Kuntaliitto: AKE Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projekti
Espoon Kaupunki
Demos Helsinki
Open Knowledge Finland
Osuuskunta Ehta Raha

Kiitämme Tieteellisten seurojen valtuuskuntaa, Kuntaliittoa sekä Espoon kaupunkia avustuksista ja tuesta tapahtuman järjestämisessä.

Seminaari tuo avoimen demokratian tekijät yhteen

Avoin ministeriö ja Deliberatiivisen demokratian instituutti kutsuvat avoimen demokratian kehittäjät, tutkijat ja hyödyntäjät ensimmäiseen aiheelle omistettuun seminaariin Suomessa. Tapahtuma järjestetään osana European Citizens’ Crowdsourcing -hankkeen kansainvälistä seminaarisarjaa keskiviikkona 11. lokakuuta Eurooppasalissa Helsingissä.

Aihepiirin tekijät pääsevät tapaamaan toisiaan seminaarissa tiukasti konkretiaan kiinnittyen. Esiin nousevat muiden muassa lakien arvioinnin joukkoistaminen, arvolähtöinen, datan vauhdittama päätöksenteko työmarkkinoiden edunvalvonnassa sekä yhteishyvän talouden joukkorahoitus. Yhteensä tuoreita kotimaisia avoimen päätöksenteon esimerkkejä on esillä kymmenen tekijöiden itsensä esittelemänä, joihin voi tutustua tarkemmin Avoimen ministeriön sivuilla.

“Päätöksenteko avautuu monia polkuja. Se ei tarkoita pelkästään tietopohjan julkisuutta ja läpinäkyvyyttä, vaan myös avointa vuorovaikutusta asialistan asettamisessa ja päätösesitysten muotoilussa” sanoo Eucrowd-hankkeen asiantuntija Raimo Muurinen Avoimesta ministeriöstä.

Seminaarin taustalla on Eucrowd-hanke, jossa kehitetään päätöksenteon joukkoistamisen menetelmiä. Kehitys pohjautuu belgialaisen European Citizens’ Action Servicen tutkimukseen 27 päätöksenteon joukkoistamisen hankkeesta. Niiden pohjalta on luotu malli euroopan laajuisen joukkoistamispilotin pohjaksi. Seminaarin ryhmätyöosuudessa hiotaan kotimaisten kokemusten pohjalta suunnitelma kuntoon Euroopan laajuista joukkoistamispilottia varten.

 

Towards a Crowdsourcing Pilot at the EU Level

European Citizens Action Servicen suunnitelma pohjautuu 27 joukkoistamishankkeen tapaustutkimukseen. Suomesta mukana ovat kansalaisaloite instituutiona ja maastoliikennelaki.

“Lukuisilla valtion organisaatioilla, kunnilla ja yhdistyksillä on jo useiden vuosien kokemus joukkoistamisesta. Yhdistämällä parhaat käytännöt ja tekijät, Suomessa voitaisiin avata esimerkiksi seuraavan hallitusohjelman valmistelu verkkoon” Muurinen ehdottaa.

Seminaari on ilmainen ja kaikille avoin. Työkielenä käytetään englantia Eucrowd-hankkeen kansainvälisten kumppaneiden osallistumisen vuoksi. Tutustu seminaarin tuoreeseen ohjelmaan ja avoimen demokratian tekijöihin esittelyihin ilmoittautumislinkistä alta.

Ilmoittaudu Open Democracy in Practice: Crowdsourcing -seminaariin

Keskusteleva kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Vantaalla 9.11.2016

thumbnail_keskusteleva_kaupunki_vantaa_2016_suuri

Tervetuloa Keskusteleva kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään Vantaan kaupungintalolla 9.11.2016 klo 9-16! TAPAHTUMA ON TÄYNNÄ!

Miten vaikeita ja arvolatautuneita asioita voidaan käsitellä avoimesti ja osallistavasti? Miten erilaisista näkökulmista voidaan rakentaa yhteistä, kestävää tulevaisuutta?

Tapahtuman pääpuhujana on yhdysvaltalainen Bob Stains Public Conversations Projectista (PCP) Massachusettsista. PCP on kolmen vuosikymmenen ajan rakentanut keskustelun mahdollisuuksia siellä, missä ihmisten ja ryhmien välillä on identiteetteihin, arvoihin ja uskoon liittyviä kuiluja. Erilaisuus ja moninaisuus kuuluvat lähtemättömästi kaupunkien elämään ja siksi tarvitaan toimivia tapoja rakentaa keskusteluyhteyttä.

Ohjelmassa on monipuolisesti tutkimus- ja käytännön menetelmätyöpajoja. Päivän tavoitteena on edistää sekä deliberaation tutkimusta että parhaiden käytäntöjen leviämistä käyttöön koko Suomessa.

Tapahtuman järjestävät Deliberatiivisen demokratian instituutti ry yhdessä Vantaan kaupungin kuntalaispalveluiden kanssa.

KIITOKSET KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!

Katso Bob Stains:n esitys:

Kuvia päivästä täällä

Työryhmien esityksiä täällä

Ehdota ohjelmaa Keskusteleva kaupunki – Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään

Miten vaikeita ja arvolatautuneita yhteiskunnallisia keskusteluja voidaan käsitellä avoimesti ja osallistavasti? Miten erilaisista näkökulmista voidaan rakentaa yhteistä, kestävää tulevaisuutta?

Haemme tutkimuksia, työpajoja, esimerkkikoulutuksia tai keskusteluja mielenkiintoisista tutkimuskysymyksistä Vantaan kaupungintalolla 9.11.2016 järjestettävään deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivään. Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää eri puolia, innostaa ja opastaa sekä kouluttaa osallistujia kansalaisraatien ja muiden menetelmien hyödyntämiseen.

Lähetä kuvaus työpajastasi tai esityksestäsi 25.8. mennessä lomakkeella:

http://goo.gl/forms/U6smi2KLGv69PNzd2

Linkistä löydät lisätietoja ja alustavan ohjelman.

Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä kokoaa yhteen aiheen tutkijoita, asiantuntijoita, opiskelijoita, järjestöjä ja alan yrityksiä tutkimaan ja edistämään puntaroivaa kansalaiskeskustelua päätöksenteon tukena.
Lämpimästi tervetuloa esiintyjäksi tai osallistujaksi!

Lari Karreinen
Deliberatiivisen demokratian instituutin puheenjohtaja
lari@karreinen.org
0400 487 642
http://www.deliberaatio.org

Vantaan kaupungin aluekoordinaattorit
aluekoordinaattorit@vantaa.fi

Porvoon vaikuttamiskahvila 13.6. päättää kiertueen

Kevään 2016 aikana Deliberatiivisen demokratian instituutti on yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa järjestänyt kolme vaikuttamiskahvilaa. Vaikuttamiskahviloissa on kahviteltu, saatu tietoa ja tutustuttu, nautittu kulttuurista, keskusteltu ja vaikutettu. Vielä on jäljellä Porvoon vaikuttamiskahvila maanantaina 13.6., jonka teemana on monikielisyys tulevaisuuden Suomessa.Helsingin vaikuttamiskahvila1

Osallistujien kommentit vaikuttamiskahviloista ovat olleet hyvin positiivisia. Ilmapiiri on ollut rento, ja osallistujat ovat kokeneet tapahtumat mielekkääksi tavoiksi saada uuta tietoa, tutustua uusiin ihmisiin ja vaikuttaa. Tapahtumista on saatu paljon tietoa ja ratkaisuja, jotka on koottu yhteenvedoiksi. Kaikki osallistujat saavat yhteenvedot sähköpostitse ja tapahtumien työryhmä pyytää niihin vastineita päätöksentekijöiltä.

Ilmoittaudu mukaan!

Porvoon tapahtuman ilmoittautuminen on avoinna ja toistaiseksi tilaakin on vielä. Tervetuloa mukaan! Tapahtuma on kaksikielinen ja osallistua voi joko suomeksi tai ruotsiksi. Riittää, että osaa jompaakumpaa kieltä. Ilmoittautumiset tästä linkistä!

Alustajina Porvoossa ovat suomen kielen professori Jyrki Kalliokoski Helsingin yliopistosta ja pääsihteeri Reetta Kettunen Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnasta. Osallistujilla on mahdollisuus tentata alustajia. Vaikuttamiskahvilan tavoitteena on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Keskustelujen pohjalta kootaan osallistujien yhteinen kannanotto, johon pyydetään vastineita päättäjiltä. Vaikuttamiskahvilaan osallistuu kansanedustaja Mikaela Nylander, joka pitää loppupuheenvuoron ja ottaa kantaa vaikuttamiskahvilassa esille tulleisiin ehdotuksiin.

Tutustu kannanottoihin!

Kuopion vaikuttamiskahvila, osallistujien kannanotto, teemana eriarvoisuus

Helsingin vaikuttamiskahvila_osallistujien kannanotto2016, teemana turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet

 

Ilmoittaudu mukaan Vaikuttamiskahvilaan – Porvoo, Rovaniemi ja Helsinki

KEVÄÄN AIKANA TOTEUTETAAN NELJÄ VAIKUTTAMISKAHVILAAvaikuttamiskahvilat_valmis

Kuopion vaikuttamiskahvila 27.4. aloittaa vaikuttamiskahviloiden sarjan. Ilmoittautumiset ovat käynnissä Porvoon, Rovaniemen ja Helsingin vaikuttamiskahviloihin. Vaikuttamiskahvila on suunnattu kaikille yli 18-vuotiaille kyseisten kaupunkien ja niiden lähialueiden asukkaille. Mukaan toivotaan eri-ikäisiä ja eritaustaisia asukkaita. Vaikuttamiskahvilaan mahtuu 30 osallistujaa, jotka arvotaan ilmoittautuneiden joukosta siten, että osallistujajoukko muodostaa ikään kuin kyseisen kaupungin väestön pienoiskoossa.

Ilmoittautumiset

Porvoon vaikuttamiskahvilassa aiheena on monikielisyys tulevaisuuden Suomessa. Tapahtuma järjestetään 13.6. klo 16.30–20.30 (HUOM. muuttunut pvm) Porvoon kansalaisopistossa (Mannerheiminkatu 15).  Ilmoittautumiset linkistä https://www.webropolsurveys.com/S/9CBA422E84120531.par

Torstaina 12.5 Rovaniemellä keskustellaan kko 16.30-20.30 ympäristöpäätöksenteosta ja siitä, miten asukkaiden tulisi tulevaisuudessa saada vaikuttaa ympäristöasioihin. Ilmoittautumiset 8.5 klo 22.00 mennessä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/D7753C6F86B9DEC3.par

Helsingin vaikuttamiskahvila järjestetään tiistaina 17.5. klo 16-20.00, ja teemana on turvapaikanhakijoiden ihmisoikeudet.  Ilmoittautumiset  11.5. klo 22 mennessä osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/D294129C5DF10A6E.par

Tutustu tapahtumien paikkakuntakohtaisiin ohjelmiin ylävalikosta kohdasta ”Vaikuttamiskahvilat”

Vaikuttamiskahvilat – asukkaiden asiantuntijuus päätöksiä tukemaan

banneri

Kevään 2016 aikana uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Deliberatiivisen Demokratian Instituutti ry järjestää Vaikuttamiskahviloita Kuopiossa, Porvoossa, Helsingissä ja Rovaniemellä yhteistyössä Koneen Säätiön kanssa. Vaikuttamiskahviloissa asukkaat pääsevät tenttaamaan asiantuntijoita ja muodostamaan kannanotot polttavan ajankohtaisiin teemoihin. Kuopiossa aiheena on eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja Porvoossa kieliosaaminen tulevaisuuden Suomessa. Rovaniemellä kahvitellaan ympäristöasioista ja asukasvaikuttamisen tavoista ja Helsingissä pohdituttaa maahanmuutto ja ihmisoikeudet.

Lue loppuun

Verkkokeskustelu: ”Hallinto vastustaa avoimuutta!” -Eikä vastusta!!

Verkkokeskustelu saattaa yltyä joskus pahaksi.

Etkö tajua, että minun argumenttini on sinun argumenttiasi parempi, vai pitääkö keskustella ilman hanskoja?

Päätöksenteon esityslistat ovat kaukana verkon luetuimpien artikkeleiden listan kärjestä. Kapulakieliset, mitäänsanomattoman näköiset ja monen mutkan takana piilottelevat päätösesitykset koskettavat kuitenkin kaikkia kuntalaisia.

Esityslistojen mahdollisesta luotaantyöntävyydestä huolimatta Avoin ja joukkoistava -kaupunki tapahtumassa pohdittiin, minkälaisia ongelmia seuraisi, jos päätösesityksiä voisi kommentoida. Monilla kaupungeilla on sivuillaan yleinen keskustelufoorumi, mutta esityslistoissa ei tiettävästi ole vuorovaikutusmahdollisuuksia missään. Lue loppuun

Koulu deliberaatioon kasvattajana

Kodilla ja koululla on merkitystä sille, kasvaako nuorista aktiivisia ja osallistuvia kansalaisia vai ei. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, esimerkiksi Zukin et al. (2006), Azevedo & Menezes (2007), Feldman et al. (2007) tai Pasek et al. (2008), että koulujen ja luokkahuoneiden ilmapiirillä ja keskusteluilla yhteiskunnallisista asioista on vaikutusta nuorten kansalais- ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kun opiskelijat saivat harjoitella koulussa keskustelun ja dialogin taitoja ja kun he saavat tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta, he osallistuivat kansalaisaktiivisuuteen myös koulun ulkopuolella useammin kuin ne nuoret, joilta tällainen opetus ja harjoittelu puuttuivat. He havaitsivat myös, että opiskelijat, jotka osallistuivat luokkahuonekeskusteluihin vapaaehtoisuudesta, tekivät muita todennäköisemmin säännöllistä vapaaehtoistyötä. Tutkimustulokset kertovat myös, että jos nuoret kokevat, että koulu ja muut nuorelle merkittävät yhteisöt ovat tärkeitä heidän ystäviensä elämässä, he todennäköisemmin osallistuvat kansalaistoimintaan myöhemmällä iällä. Samaan vaikutti nuorten mahdollisuus keskustella asioistaan ja ongelmistaan ystävien kanssa. Lue loppuun