Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan -työpaja 25.10.

Deliberatiivisen demokratian instituutti ja Seinäjoen kaupunki järjestävät yhteistyössä Osallisuus eri toimialoilla ja kuinka muutos johdetaan -työpajan 25.10.2018 Seinäjoella, jossa pureudutaan osallisuuden saloihin. Päivä on tarkoitettu on kuntien, maakuntien ja muille hallinnon osallisuus- ja vuorovaikutustyöntekijöille, johtajille, tutkijoille, kansalaisjärjestöille sekä muille alan toimijoille.

Olemme nyt avanneet ilmoittautumisen, lämpimästi tervetuloa!

PAIKKA: Rytmikorjaamo, Vaasantie 11, Seinäjoki

AIKA: 25.10. klo 10.45-17.15

 

OHJELMA 25.10.2018

10.45-11.00 Tervetulosanat

11.00-11.45 Tutkimuksen näkökulma osallisuuden johtamiseen, Juha Lindell, Vaasan yliopisto

11.45-12.45 Lounas Ravintola Varicko (omakustanteinen)

12.45-13.45 Eri osallisuusmallien esittely

Tampere
Tampereen ratikan suunnittelu, Tesoman osallistuva budjetointi, luotsitoiminta vapaaehtoistoiminnan tukena, pulmaperheitä auttanut Lähivoimala-hanke ja elinkaarikorttelin prosessi.
Antti Leskinen, kuntademokratian kehittämispäällikkö

Oulu
Oulun kaupungin alueellisen toiminnan uudistuvan ja kehitteillä olevan osallisuusmallin esittely, johon sisältyy mm. syksyllä kahdessa kaupunginosassa toteutettava osallistuvan budjetoinnin pilotti.

Oma Häme, Kanta-Hämeen maakunta- ja sotevalmistelu
Kanta-Hämeen maakunnan järjestöasian neuvottelukunta sekä suunnittelu osallisuuden rakenteista.
Marjo Lindgren, projektipäällikkö
Sara Löyttyjärvi, järjestöpäällikkö

Tuusula
Tuusulan pormestarimallin keskeisenä tavoitteena oli kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutuksen lisääminen ja halu tehdä uutta Tuusulaa yhdessä kaikkien tuusulalaisten kanssa. Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia on parannettu mm. luomalla oma osallisuusmalli, ottamalla käyttöön uudet kaikille avoimet kehittämisverkostot ja osallistuva budjetointi sekä rekrytoimalla kuntaan yhteisömanageri asukaslähtöisen, verkostomaisen toiminnan tukemiseksi.
Heidi Hagman, kehittämispäällikkö

Rovaniemi
Uudistuva osallisuus ja vaikuttaminen. Systeeminen näkökulma avoimen hallinnon sekä osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiseen. Sisältää tapaukset: osallistuva budjetointi, alueelliset kehittämisverkostot sekä vaikuttamistoimielimet.
Maarit Alikoski, erityisasiantuntija

13.45-14.30 Oman osallisuusmallicanvaksen täyttö ja vinkkejä muilta

14.30-15.00 Kahvitauko

15.00-16.00 Lisäarvoa tutkimuksesta osallisuuden kehittämiseen

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra)
Hanke kerää tietoa heikoimmassa asemassa olevien työikäisten hyvinvoinnista ja osallisuudesta
Tutkija Lars Leemann, THL

Terveysdynamo
Organisaatiossa toteutettava, yhteisöä osallistava kehittämismenetelmä
Yliopistonlehtori Juha Lindell, Vaasan yliopisto

Sovittelu ja yhteishallinta ympäristöpäätöksenteossa (Soviko)
Kokeilu- ja kehittämishanke luonnonvarojen käytön yhteensovittamisesta
Vuorovaikutussuunnittelija Lari Karreinen, Itä-Suomen yliopisto

Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa (PALO)
Tutkimusyhteistyö Turun kaupungin osallisuusmallin uudistamisessa
Väitöskirjatutkija Mikko Värttö, Tampereen yliopisto

Kestävän kehityksen vauhdittaminen Pohjanmaalla (BothniaTM)
Systeemisen muutoksen toimintamalli & murrosareena työpajat
Tohtorikoulutettava Hanna-Kaisa Pernaa, Vaasan yliopisto

16.00-16.45 Miten osallisuuden kulttuurimuutos johdetaan?
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laition videohaastattelu

16.45-17.00 Päivän yhteenveto,
Lari Karreinen, Deliberatiivisen Demokratian Instituutti

 

Osallistumismaksu:

– Maksuton, mikäli olet: Deliberatiivisen Demokratian Instituutin jäsen, Seinäjoen kaupungin työntekijä tai kuulut kutsuttuihin sidosryhmiin -> ilmoittaudu täyttämällä tämä ilmoittautumislomake LOMAKE

-Liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu 20 € LINKKI. Opiskelijoille jäsenmaksu 10 € LINKKI

TAI

Osta pääsylippu 30 € LINKKI

Jos organisaatiostanne on tulossa monta, niin 100 euron yhteisöjäsenmaksulla voi lähettää max. 10 henkeä LINKKI

Lisätietoja:

Lari Karreinen, puheenjohtaja, Deliberatiivisen Demokratian Instituutti,
puh. 0400 487 642, lari@karreinen.org, www.deliberaatio.org

Kirsi Mattila, vuorovaikutussuunnittelija, elinvoima ja kilpailukyky, Seinäjoen kaupunki,
puh. 0405305111, kirsi.mattila@seinajoki.fi, www.seinajoki.fi

 

Vaikuttamistavoitteet ja tapahtumat painottuvat DDI:n arvodatan ohjaamassa toimintasuunnitelmassa

Kuva: Mikko Värttö, Lari Karreinen ja Raimo Muurinen harjoittelevat poseeraamista vuosikokouksen jälkitunnelmissa. Hanna-Kaisa Pernaa ja Maarit Alikoski ovat juuri ehtineet poistua kameran tieltä.

Deliberatiivisen Demokratian Instituutin hallitus hyväksyi yhdistyksen uuden toimintasuunnitelman kokouksessaan. Suunnitelman kärkeen nostettiin yhdistyksen vaikuttamistavoitteet. Tavoitteina on tehdä deliberatiivista demokratiaa tunnetuksi onnistuneiden esimerkkien kautta, edistää osallistuvan budjetoinnin vakiintumista sekä kehittää uusia toimintatapoja kokeilujen kautta.

Lue loppuun

DDI:n toimintasuunnitelma kytkee jäsenten arvot päätöksentekoon -osallistu pikaisesti, todella pikaisesti tai perusteellisesti

DDI:n vuosikokous päätti kokeilla arvolähtöistä, datan ohjaamaa päätöksentekomenetelmää vuoden 2018 toimintasuunnitelman laatimiseen.

Päätöksenteko sidotaan jäsenten arvoihin aukikirjoittamalla jo päätösesityksen arvoperusta. Käytäntöä voisi verrata tutkimusaineiston ja tutkimuksen tulosten raportoinnin suhteeseen.

Lue loppuun

Demokratian toteutuminen ei vaadi uutta teknologiaa, vaan periaatteelisuutta

Työhuone Kulmalla kokeiltu arvolähtöisen datan ohjaaman päätöksenteon prosessi päättyi suunnitelman mukaan huhtikuun lopussa. Tässä blogissa on aiemmin kuvattu kokeilu pääpiirteissään ja yksityskohtaisemmin. Työhuone Kulmalla tehtiin siis kehityssuunnitelma ”paikkojen kunnossapitämiseksi ja parantamiseksi” uudenlaisella menetelmällä, jossa vuokralaiset saivat ilmaista arvonsa itselleen ja toisilleen tärkeiden asioiden suhteen, ja päätöksenteko kytkettiin julkilausuttuihin arvoihin.

Lue loppuun

Dialogia ennen – datan ohjaama demokratia

Yhteisten asioiden hoitamista vaivaat usein kiire, erilaisten näkemysten ymmärtämisen vaikeus ja keskustelutaidon puute.

Kokeilimme Työhuone Kulmalla arvolähtöistä, datan ohjaamaa päätöksentekoa Kulman kehityssuunnitelman kirjoittamiseksi.

Lue loppuun

Datan ohjaama demokratia – Työhuone Kulman kokeilu

Tausta

Eri ihmiset haluavat eri asioita, joillakin on erityistarpeita. Ihmiset ovat kiireisiä. Yhteisiä asioita pitäisi hoitaa, mutta erimielisyyksien käsittely varsinkin yhteisissä kokouksissa johtaa usein kärjistyneisiin asetelmiin. Lue loppuun